chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Bảo Liên Phật Quang (Tập 316, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.078
Pháp Âm: 25.571
Đang truy cập
Hôm qua: 15325
Tổng truy cập: 8.202.827
Số người đang online: 556