chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

13. Nguyện lớn thứ mười hai

“Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh, ngày đêm khổ bức. Một khi nghe đến danh hiệu của ta chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn, nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào thì được như ý”.

Chúng ta thử nghiệm lại trong cuộc đời mình, mình có bị muỗi mòng đốt không? Muỗi đó là muỗi gì? Muỗi tham, muỗi sân, muỗi si, muỗi tật đố, muỗi ích kỷ… đủ các loại muỗi đốt và hút máu mình. Ví dụ mình khởi niệm tham là mình đang bị muỗi đốt, nếu không khéo có “Áo” mặc vào sẽ bị sốt rét. Khởi niệm sân lên cũng vậy, hoặc khi chúng ta khởi những niệm bất như ý thì ngay trong giờ phút đó mình đang bị “Muỗi đốt”. Vì vậy mà Đức Phật vì thương xót chúng sanh nên từ cung trời Đâu Suất thị hiện trong cuộc đời này để cho chúng ta những chiếc áo thanh tịnh, áo vô sanh, áo Bồ Đề, áo Niết Bàn, áo Pháp thân, áo Phật, áo Tổ, áo giải thoát..., cho mình rất nhiều chiếc áo, nhưng đến một lúc Thế Tôn khuyên chúng ta nên cởi những chiếc áo đó ra thì chúng ta không chịu. Bởi vậy khi Thế Tôn chuyển ba thừa, mười hai phần giáo thì hàng Thanh Văn chấp vào ba thừa, mười hai phần giáo. Cho nên bài pháp cuối cùng trên hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen là muốn chúng ta cởi những chiếc áo đó ra, nhưng chúng ta lại không dám cởi. Tổ Lâm Tế nói: “Có một lúc nào đó, các ông cởi hết tất cả những chiếc áo ra thì các ông ngơ ngác”, chúng ta nghe không hiểu gì hết nhưng ở đây ý Tổ muốn khai thị chúng ta là vào thời điểm này, ai biết đang cởi những chiếc áo này ra? Do đó, trên lộ trình tu học chúng ta cần phải có phương tiện, nhưng đến chỗ rốt ráo rồi thì phải buông hết những phương tiện thì mới đến chỗ bảo sở được. Quý vị nhớ, bà Võ Tắc Thiên khi vào nhà tắm, khi cởi hết tất cả các lớp áo thì ngay lúc đó bà ngộ đạo, bà nghĩ rằng xưa nay mình mặc áo cũng giống như mình chấp trước những phiền não khổ đau, kể cả những tri thức học hỏi được cũng chấp trước. Cho nên khi lột hết những lớp áo chấp trước thì hiện thân ra một con người bình dị nhất, tức là trở về bản thể thanh tịnh. Cho nên dù là trên hội Linh Sơn hay hội Pháp Hoa, Đức Phật đều chỉ thẳng về Tri kiến Phật.

Rồi tiếp theo, Đức Phật thương xót các chúng sanh nên ban bố nào bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào thì được như ý. Ở đây ngầm ý rất là sâu. Nhiều khi quý Phật tử không biết mình tu thiền thì khi chết sẽ đi về đâu? Hiểu như vậy là không đúng. Khi chúng ta trở về với Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, có nghĩa là trở về tâm thể ban đầu rồi thì tùy nguyện mình đến các cõi Phật hay xuống cõi này để hóa độ chúng sanh. Cho nên pháp môn nào thì cũng đều quy về chỗ nhất tâm, một khi trở về nhất tâm rồi thì đầy đủ các diệu lực.

KẾT LUẬN

Qua bài giảng về Mười hai đại nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương này, chúng tôi muốn quý Phật tử thấu rõ rằng, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương ở đây chính là tâm thể thanh tịnh của mỗi con người chúng ta. Một khi trở về tâm thể này rồi thì giữa mình và Đức Phật là một thực tại duy nhất, ngay tại đây và bây giờ. 

Tụng rằng:

Đức Phật Dược Sư thật nhiệm mầu
Mười hai đại nguyện cứu hàm linh
Con nguyện từ đây đem chánh pháp
Cứu giúp muôn loài bớt khổ đau.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 21.713
Pháp Âm: 28.884
Đang truy cập
Hôm qua: 15076
Tổng truy cập: 3.494.890
Số người đang online: 564
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re