chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Các lời thỉnh

* Nhất tâm triệu thỉnh:

- Ác vàng tên ruổi, thỏ bạc thoi dong; Ôm lòng đau cốt nhục nỗi xa trông, Sững mắt ngắm anh hồn còn đâu đó. Hôm nay sơ thất, tiến bạt Vong Linh (Họ tên) một vị Thần Hồn. Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... Vong ở U Minh, về đây thọ lễ. Nghe lời Kinh Kệ, tỏ ngộ tự tâm, Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh Độ.

- Duy nguyện:

- Mùi hương vừa bén, khói tỏa xa gần, Tang Chủ ân cần, Vong Linh cảm kích. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh...
 
* Nhất tâm triệu thỉnh:

- Màu non lờ lạt, giọng nước thầm thì; Người đi rồi vang bóng còn chi, Kẻ ở lại tiếc thương khôn xiết. Hôm nay ... thất, tiến bạt Vong Linh (Tên họ) một vị Thần Hồn. Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... Vong ở U Minh, về đây thọ lễ. Nghe lời Kinh Kệ, tỏ ngộ tự tâm, Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh Độ.

- Duy nguyện:

- Đôi lần triệu thỉnh, vài lượt hương dâng, Vong ở xa gần, lai lâm Pháp Hội, Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh...
 
* Nhất tâm triệu thỉnh:

- Biển trần linh láng, sóng nghiệp lao xao; Ai người chưa tỉnh giấc chiêm bao, Nào kẻ còn mơ màng huyễn hóa. Hôm nay ... thất, tiến bạt Vong Linh (Tên họ) một vị Thần Hồn. Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... Vong ở U Minh, về đây thọ lễ. Nghe lời Kinh Kệ, tỏ ngộ tự tâm, Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh Độ.

- Duy nguyện:

- Ba lần triệu thỉnh, mấy lượt chiêu vong. Thành kính một lòng, Vong Linh cảm cách. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh...
 
* Nhất tâm triệu thỉnh:

- Trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn; Công danh sự nghiệp áng mây tan, Phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Hôm nay sơ thất, tiến bạt Vong Linh (Tên họ) một vị Thần Hồn. Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng … năm ... Vong chưa thọ sinh, về đây dự lễ, Nghe lời Kinh Kệ, tỏ ngộ tự tâm, Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh Độ.

- Duy nguyện:

- Mùi hương vừa bén, khói tỏa xa gần, Tang Chủ ân cần, Vong Linh cảm cách. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu...
 
* Nhất tâm triệu thỉnh:

- Tình người xuân mộng, sự thế thu sương; Sống chung nhà mà thác riêng đường, Đến vui vẻ nhưng đi thương tiếc. Hôm nay sơ thất, tiến bạt Vong Linh cố Phụ (Mẫu), (Tên họ), Pháp danh ... một vị Thần Hồn. Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... Vong vẫn linh minh, về đây thọ lễ, Nghe lời Kinh Kệ, tỏ ngộ tự tâm, Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh Độ.

- Duy nguyện:

- Đôi lần triệu thỉnh, mấy lượt hương xông, Vong Giả cảm thông, lai lâm Pháp Hội, Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh...
 
* Nhất tâm triệu thỉnh:

- Sáu trần ô nhiễm, một tánh sáng ngời; Mê trần tâm đau khổ đời đời, Ngộ Phật tánh an vui kiếp kiếp. Hôm nay sơ thất, tiến bạt Vong Linh cố Phụ (Mẫu), (Tên họ), Pháp danh ... một vị Thần Hồn. Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ... Nhớ lại tiền sinh, về đây dự lễ, Nghe lời Kinh Kệ, tỏ ngộ tự tâm, Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh Độ.

- Duy nguyện:

- Ba lần hương thỉnh, mấy lượt linh chiêu, Chư Phật dắt dìu, Vong Linh siêu thoát. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh...
 
* Nhất tâm triệu thỉnh:

- Thọ trì quy giới, gìn giữ lòng tin, Gắng làm lành “Trì Giới tụng Kinh; Bỏ việc dữ: Ăn Chay niệm Phật. Hôm nay sơ thất, tiến bạt Vong Linh cố Phụ (Mẫu), Tánh (Họ), Húy (Tên), Pháp danh ... một vị Giác Linh. Nguyên sanh năm ... vãng sanh ngày ... tháng ... năm ... Vong vẫn linh minh, về đây dự lễ, Nghe lời Kinh Kệ, tỏ ngộ tự tâm, Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh Độ.

- Duy nguyện:

- Mùi hương vừa bén, khói tỏa xa gần, Tang Chủ ân cần, Vong Linh cảm cách. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh...
 
* Nhất tâm triệu thỉnh:

- Biết thân giả tạm, ngộ tánh chơn thường. Sống không mê muội, một thác an tường; Đến có Tràng Phan, về Bảo Cái. Hôm nay sơ thất tiến bạt Vong Linh cố Phụ (Mẫu), Tánh (Họ), Húy (Tên), Pháp danh ... một vị Giác Linh. Nguyên sanh năm ... vãng sanh ngày ... tháng … năm ... Vong Giả linh thiêng, về đây thọ lễ. Nghe lời Kinh Kệ, tỏ ngộ tự tâm, Sạch hết mê lầm, vãng sanh Tịnh Độ.

- Duy nguyện:

- Vài lần triệu thỉnh, mấy lượt chiêu Vong, Thành kính một lòng, Vong Linh hay biết. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh...
 
* Nhất tâm triệu thỉnh...

- Sen Vàng chín phẩm, cây báu bảy hàng; Lâu đài rực rỡ ánh hào quang, Chim gió reo ca lời Diệu Pháp. Hôm nay sơ thất, tiến bạt Vong Linh cố Phụ (Mẫu), tánh (Họ), húy (Tên), Pháp danh ... một vị Giác Linh. Nguyên sanh năm ... vãng sanh ngày ... tháng ... năm ... Nhờ các Thánh Linh, đưa Linh phó hội, Đông Tây hai lối, cảm cách một lòng, Tang Chủ ngửa mong, Vong Linh chiếu giám.

- Duy nguyện:

- Ba lần hương thỉnh, mấy lượt hoa dâng, Tang Chủ ân cần, Vong Linh cảm cách. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh... Linh Tự Tại Bồ Tát.
 
* TỤNG: Một mảnh Hương Linh, xa chơi dị lộ. Năm canh trường mộng, chạnh nỗi thâm tình. Đò âm dương qua lại tuy thường, song cái cảnh biệt ly khó lấp. Chữ ân nghĩa nặng nề là thế, xui nên câu báo đáp hằng ghi. Gắp đồ ăn, cơm xới dưng lên, để thầm tỏ nỗi niềm nhớ tưởng. Hương Linh thọ hưởng, chứng chiếu lòng thành.
 
* Biển trần lai láng sóng nghiệp bủa lao xao, Hồn say mê trong giấc chiêm bao. Nay tỉnh lại anh hào trong lẽ Diệu, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu. Uổng một đời chơi nẻo nhân gian, ba phen hương thắp Bảo Đàn. Ba lần triệu thỉnh suối vàng Hồn linh, kính xin Tam Bảo phước lành. Nghe lời bí mật vội quay cõi trần, về đây thọ hưởng hương huê. Cam lồ mỹ vị ê hề thiếu chi …
 
* Cha Mẹ ân thâm tựa Đất Trời, Nuôi Con khó nhọc khổ đầy vơi. Mở vòng tay lớn nuôi Con trẻ, Hướng dẫn Con đi suốt cuộc đời. Nhớ lại năm nào khi Con mở mắt chào đời, Cha Mẹ là người cho Con từng nụ cười tiếng khóc. Khi Con biết đòi ăn, Cha Mẹ là người móm cho Con từng muỗng cháo. Khi Con biết đòi ngủ, Cha Mẹ là người thức hát thâu đêm. Bầu Trời trong mắt Con ngày một lớn thêm, là lúc ấy tóc Cha Mẹ thêm sợi bạc. Than ôi! Những tương trăm năm rồi cũng thọ, nào hay đâu một phút phân kỳ. Đau đớn lòng Con chịu phân ly.
 
* Bóng quang âm vội giục, đò tạo hóa sớm đưa. Mới thấy đó bỗng liền mất đó. Mới mưa mơi lại vội nắng chiều. Trời mới rạng trách Trời vội tối. Nhớ đến chín tháng cưu mang ơn của Mẹ, ba năm bồng ẵm nghĩa lại của Cha. Công dưỡng dục thâm ân Con dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Trách ai làm … Bắc … Nam, biết bao thuở sum vầy hội ngộ.
 
* Hỡi ôi! Thân tứ đại nhân duyên giả hợp, Luật vô thường công lệ xưa nay. Nương huyển thân sống tạm cõi trần, nhân duyên mãn trở về quê cũ. Than ôi! Kiếp phù thế như bèo mây tan hợp, kiếp nhân sinh là khúc tình trường. Sống cùng nhau đâu muốn cảnh phân ly, ngày vĩnh biệt lòng sầu vạn kỷ.
 
* Lòng thành phụng thỉnh đã phân minh, Xin nguyện quang lâm chứng thịnh tình. Sơ lễ kính mừng đôi chén ngọc, Đài hoa ngồi tạm lắng nghe Kinh. Nắng mưa chưa phai hồn cỏ, tàn tạ còn chút hương hoa. Bao lời triệu thỉnh thiết tha, Hương Linh xin chứng tiệc hoa sẵn dành.
 
* Người về âm cảnh xa ngàn dặm, kẻ ở dương gian luống ngậm ngùi. Tiếng khóc than đổi lại những tình thương. Ôi! Vong mau niệm Phật đưa Hồn về Cực Lạc.
 
* Ôi! Tình nghĩa bao giờ mới dứt, hẹn nhau đi suốt quãng đường trần. Tóc xanh chưa bạc màu gãy gánh, còn lại mình Ta giữa thế gian. Người vĩnh viễn ra đi không hẹn buổi quay về. Ôi! Cho hay Trăng tròn rồi khuyết, cơn tử biệt không ngăn dòng lệ nóng. Biết lấy gì trang trãi cho xong.
 
* Ôi! Những tưởng trăm năm tuổi thọ, duyên ba sanh cầm sắc hài hòa. Câu thệ hải nguyện ngồi chung chiếu lão, nào hay đâu vô thường lai đáo. Cảnh Con dại quặng thắt lòng đau. Người vĩnh viễn ra đi không hẹn buổi quay về. Ôi! Cho hay Trăng tròn rồi khuyết, Hoa nở rồi tàn. Như giấc mộng hoàng lương, như bèo mây tan hợp. Nguyện Đức A Di Đà từ bi soi sáng, phóng quang minh tiếp dẫn Hương Linh.
 
* Hỡi ơi! Muối xát lòng Con lệ sụt sùi, nhớ Mẹ quặn thắt dạ nào nguôi. Ra đi biền biệt không tin tức, Con ở lại bơ vơ luống ngậm ngùi. Nỗi khổ vắng Người không xiết kể, buồn vui Mẹ đã trọn niềm tin. Giờ giờ mong mỏi Người quay gót, về độ Con khờ kẻo cút côi. Nguyện độ Vong Hồn quy bổn quốc, Cửu Liên Đài trực vãng Tây Phương.
 
* Ôi! Cha là huyết thống của Tổ Tiên, công ơn cực khổ Cha hiền dưỡng nuôi. Nhớ thương Thân Phụ ngùi ngùi, Trời cao Bể rộng hỡi ơi khó lường. Chí thành dâng nén tâm hương, nguyện cầu Chư Phật mười phương chứng lòng. Độ hồn Thân Phụ thong dong, nương về cõi Phật thoát vòng trầm luân.
 
* Hỡi ơi! Thương nhớ Mẹ các Con luôn nghẹn vì nước mắt, nỗi nhớ nỗi buồn cứ chồng chất ngổn ngang. Tóc Mẹ bạc màu suốt năm tháng thời gian, sức đã cạn nên dạy lời khe khẽ. Các Con đã lớn không trong vòng tay của Mẹ, giữa bao la bầu Trời giông gió. Biết bao nhọc nhằn và những lo toan.
 
* Từ đây vắng bóng ... Thân, đâu còn thấy nữa hỏi han đôi lời. Suối vàng … đã xa chơi, ơn sâu nghĩa nặng chưa bồi thủy chung. Đến đây là buổi cuối cùng, chỉ còn trông thấy chơn dung … hiền.
 
* Lời trối trăn trước khi … vĩnh biệt, ghi vào lòng Con trẻ nào quên. Con khóc … nghẹn ngào bi thiết, cháu nhìn … lã chã giọt châu rơi.
 
* Màng non lờ lạt, nước mắt đầm đìa. Xuân đi rồi hoa hỡi còn đây, Người đến đó chim vầy ôi đã vắng. Hồn trước áng hương trầm bay tứ tán, đôi phen mời thỉnh Vong ở nơi đâu. Nghe lời triệu thỉnh có hay, nghe lời triệu thỉnh kiếp quay cõi trần.

- Duy nguyện: Vong Hồn lai âm hưởng, chứng minh Con trẻ báo thâm ân.
 
* Noi gương hiếu thảo đời đời, Xót thương Cha Mẹ hiện thời nuôi Con. Nhai cơm cho bú hao mòn, Ơn sâu nghĩa nặng thương Con hết lòng. Trời cao Đất rộng mênh mông, Biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn.

- Duy nguyện: Chơn linh bất muội, giác tánh thường minh. Văn Ngọc Kệ dĩ tiêu diêu, thính Kim Kinh nhi tự tại.
 
* Thắm thoát thời gian lặng lẽ trôi. Đời Con cô quạnh kiếp thân côi. Cha già khuất bóng nghìn thu biệt. Âm dương hai nẻo cách xa rồi.
 
* Cha còn đó như tàng cây mát. Mất Cha rồi xơ xác đời Con. Vầng hồng khuất dạng đầu non. Bóng chiều rủ xuống, lệ Con tuôn trào.
 
* Vẫn biết chữ  "Tử quy sanh ký", Hợp rồi tan, định lý vô thường. Nhưng sao lòng Con mãi vấn vương. Trông về lối cũ nhớ thương Cha già.
 
* Cha già trăm tuổi tóc sương. Vẫn cho Con cả tình thương chan hòa. Nhìn lên di ảnh xót xa. Giờ đây chẳng biết Cha già nơi đâu.
 
* Gió lạnh se lòng chạnh nhớ thương. Âm dương chia cách, rẻ đôi đường. Xuân về bên mái nhà xưa ấy, Cha già khuất bóng biệt ngàn phương.
 
* Con còn ở lại dương gian, Cha đi cách biệt quan san Tuyền Đài, Âm dương rẻ lối phân hai, Mây sầu, Trăng lặn, buồn thay não lòng.
 
* Bến nước chiều nay lặng bốn bề, Bờ mây, đêm đợi ánh Trăng quê, Nước trôi, Trăng lặng người đâu mất, Mây trắng màu tang phủ lối về.
 
* Thắm thoát thời gian bảy thất qua, Cha già yên nghĩ ở phương xa, Âm dương hai nẻo sầu ly biệt, Suối lệ tàn canh chảy đượm nhòa.
 
* Nắng hè thiêu đốt cả vùng quê, Mà con cứ ngỡ gió đông về, Huỳnh tuyền dị lộ phân ranh giới, Oặn thắt buồng tim dạ não nề.
 
* Cha cho Con trọn cuộc đời, Tấm lòng cao cả trong lời dạy khuyên, Tình Cha nghiêm nghị thiêng liêng, Cho Con lẽ sống giữa miền trần gian.
 
* Đường trần Con trẻ mồ côi, Suối vàng Cha ở, chia phôi hai bờ, Nhìn Trăng lặng lẽ bơ phờ, Hỏi Mây có biết bây giờ về đâu?. Thưa rằng ân đức cao sâu, Biết chi đền đáp, trọn câu Con hiền, Chắp tay hướng đến Phật tiền, Cầu cho Cha được sanh miền Lạc Bang.
 
* Cha Mẹ ân thâm rồi cũng biệt, Vợ Chồng nghĩa nặng cũng chia ly, Tình đời nào khác chim chung ngủ, Đại hạn đến thời, ai nấy đi.

Suy niệm ân Cha, công dưỡng dục, Cảm hoài nghĩa Mẹ, đức sanh thành. Tâm hương quyện kết mây lành, Hướng về Cha Mẹ lòng thành kính dâng,
 
* Cha Mẹ ân thâm tợ Đất Trời, Tình thương lay láng chẳng hề vơi. Vì Con gây tạo bao tội lỗi, Chẳng quản hy sinh cả cuộc đời. Nghĩ đến Mẹ Cha bỗng nghẹn lời, Làm sao báo đáp vẹn người ơi. Vu Lan Thắng Hội noi gương Hiếu, Đây tấm lòng Con kính thay lời.
 
* Lá vàng theo gió thu ơi, Gởi bao tâm sự thay lời nhớ thương, Vu Lan Kinh vọng ngàn phương, Chí thành hướng đến Song Đường kính dâng.
 
* Bóng núi khuất, Phụ Thân đâu còn nữa, Lòng tái tê, lá rụng lúc thu về, Cứu Cửu Huyền, nhờ thần lực Chư Tăng. Tình Con gửi, Trăng tròn ngày Tự Tứ.
 
* Thương biết mấy bàn tay cằn cõi, Suốt cuộc đời mòn mỏi vì Con. Phong sương tuế nguyệt sức mòn, Mái đầu điểm trắng vẫn còn chưa yên.
 
* CHỦ LỄ VỊNH KHAI DIÊN:

- Tây Phương Tịnh Độ sen vàng nở, Vong Giả từ đây mở lối về, Hoa nở tỏ lòng mừng thấy Phật, Muôn đời thoát khỏi các đường mê.

- Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai.
 
* CHỦ LỄ TUYÊN PHÁP NGỮ:

- Tằng nghe rằng: Giác tánh viên minh, Xưa nay vắng lặng. Vốn không ngã nhân huyễn tướng, Nào có sanh tử giả danh! Nhưng tối sơ một niệm vô minh, Tùy vọng tưởng có nay sanh diệt. Tuy nhiên: Diệt nào có diệt, Đạt Ma Tôn giả, quảy dép về Tây; Sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn, Song Lâm nhập diệt! Nếu không một phen thấu triệt, Khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Nên, Người Trời còn có luân hồi. Huống phàm thứ há không sanh tử? Nay Tang Chủ đau thương vì: ... ... (Tên Cố phụ, Cố mẫu ...) Thân gởi làng xưa, Thần về xứ lạ. Lâm thời hoảng hốt, Hồn tán phách phiêu. Tuy vậy, Sống ở Thác về, cũng chẳng ra ngoài bốn loại; Cho dầu, lên Trời xuống Đất, đều là quanh quẩn sáu đường. Than ôi! Đường trước lờ mờ, Lối sau mù mịt. Ải xa ảm đạm, Cõi lạ bàng hoàng! Sầu vì nỗi: Nghiệp lực buộc ràng, Khó mà giải thoát. Mong sao nhờ: Đạo mầu cứu bạt, May được thảnh thơi! An Linh lễ đã đến thời, Tuyên bố mấy lời pháp ngữ. Thế thôi!
 
* Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

- Đạo Sư ba cõi, đại hiếu Thích Ca. Bao đời phụng dưỡng Mẹ Cha, Nhiều kiếp tu nhơn thành Phật. Dũ lòng thương xót tiếp độ mọi loài. Nay Tang Chủ đau thương vì Vong Linh ... Xuôi tay từ giã, thiêm thiếp ra đi. Mịt mờ vang bóng còn chi, Man mác thăng trầm nào biết! Ngửa mong từ lực, tiếp độ Vong Linh, Lặng lẽ về Nhà (Chùa), hưởng mùi pháp vị.

- Duy nguyện:

- Khôn thiêng hồn vía, sáng suốt linh minh. Nghe linh reo về lại Gia Đình (Chùa chiền), Cảm lòng hiếu lai lâm pháp hội. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

* Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

- Lạc Bang giáo chủ, y chánh trang nghiêm. Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm Sen Vàng mong giải thoát. Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện dùng từ lực, tiếp độ hàm linh. Nay Tang Chủ đau thương vì Vong Linh ... Ruổi vào âm cảnh, vội bỏ dương trần. Ngại ngùng đường lạ thiếu đỡ nâng, Xin Phật Tổ từ bi gia hộ. Phóng hào quang đưa về Lạc Độ. Vời linh sảng trở lại Gia Đường (Chùa chiền). Hiếu lễ đã tương, lai lâm chứng giám.

- Duy nguyện:

- Chơn Linh sáng suốt, Giác Tánh linh thiêng; Nghe lời triệu thỉnh đến hoa diên. Nhớ tiếng Kệ Kinh mà giải thoát. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ...

* Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

- Tay cầm kim tích, thân vận hoa man. Đưa chúng sanh đến cõi Lạc Bang, Tiếp chơn hồn về Nhà (Chùa) phó hội. Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nguyện dùng từ lực, tiếp độ chúng sanh. Nay Tang Chủ đau thương vì Vong Linh ... Xả báo thân rủi vì nhiễm bệnh, Rời dương thế về cảnh âm cung. Hoặc nương trung ấm, mai chiều bến nước gành mây; Hoặc ở đường mê, sớm tối đội trăng gội gió. Ngửa mong Thánh lực, tiếp độ Chơn Hồn, Về lại Gia Đường (Phật Đường), hưởng mùi pháp vị.

- Duy nguyện:

- Thần về an dưỡng, nghiệp xả trần lao; Sen vàng chín phẩm hoa cao, Phật thọ một thừa quả mãn. Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh ...

- Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.201
Số người đang online: 541
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re