chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Các phụ bản, Tài liệu tham khảo, Bảng tra cứu

- Bảng tra cứu này gồm những tên sách báo, tên người và các tổ chức Phật Giáo được nhắc đến trong tác phẩm nhằm giúp bạn đọc tra cứu được dễ dàng. Tuy nhiên, việc tra cứu chỉ giới hạn ở phần chính văn, không bao gồm cả chú thích.

- Đối với những người xuất hiện trong tác phẩm dưới nhiều tên khác nhau thì để tránh trùng lặp hoặc nhầm lẫn, chúng tôi sẽ gộp chung vào một đơn vị tra cứu, lấy tên nhà Phật (đối với các vị sư) lấy tên hiệu đi cùng với tên đời (đối với người thế tục hoặc cư sĩ) để làm đơn vị tra cứu. Chẳng hạn: Sở Cuồng Lê Dư, hoặc Lê Dư hoặc Sở Cuồng đều gộp lại một đơn vị tra cứu Sở Cuồng Lê Dư. Thiền sư Bích Liên, tên đời là Nguyễn Trong Khải, pháp danh Chơn Giám, tự Đạo Quang, hiệu Trí Hải đều gộp vào đơn vị tra cứu Bích Liên.

- Trường hợp một tên gọi xuất hiện ở nhiều trang, chúng tôi đặt trật tự số trang từ thấp đến cao, in đậm ở trang giới thiệu chi tiết (chủ yếu là tiểu sử, hành trạng các nhà sư).

A

A Di Đà
A Di Đà Kinh Diễn Nghĩa
A Di Đà Kinh Sớ Sao
Albert Camus
Ambedkar
An Nam Phật Học (H)
An Nam Tạp Chí
An Lạc
André Migot
Ánh Đạo Vàng 
Ánh Sáng
Auguste Tholance
Ấn Tâm
Âu Dương Tiệm

B

Ba Rảm
Bác Hồ
Bản Phụ Đính
Bản Thông Cáo Chung 
Bảo Đại
Bảo Đảnh
Bảo Giám
Bảo Long
Bát Nhã Tâm Kinh
Bát Nhã Trực Giải
Bắc Kỳ Phật Giáo (H)
Bất Phế Hán Tự, Bất Túc Dĩ Cứu Nam Quốc
Bích Liên (tên đời là Nguyễn Trọng Khải, pháp danh Chơn Giám, tự Đạo Quang, hiệu Trí Hải)
Bích Phong
Bình Minh
Bồ Đề
Bồ Đề Bản Vô Thụ
Bồ Đề Đạt Ma
Bồ Tát Giới
Bồ Tát Thừa
Bốn Mươi Tám Phép Niệm Phật 
Bùi Hưng Gia
Bùi Ngươn Ngãi
Bùi Thiện Căn
Bùi Thiện Cơ
Bùi Thiện Cư
Bùi Tường Huân
Bửu Bác
Bửu Cầm
Bửu Chơn
Bửu Hội
Bửu Huệ
Bửu Lai
Bửu Ngọc
Bửu SơnCác Tông Phái Đạo Phật Ở Viễn Đông
Cải Tà Quy Chính
Cải Tổ Sơn Môn Huế
Cái Thang Phật Học
Cao Chánh Hựu
Cao Hữu Đính
Cao Minh
Cao Văn Luận
Cát Tường
Cát Tường Lan
Chánh Lạc
Chánh Quả
Chánh Quan
Chánh Thống
Chánh Tiến
Chánh Trí Mai Thọ Truyền (pháp danh Chánh Trí)
Chân Dung
Chân Nguyên 
Chân Nhật (bà Thái Văn Hiệp)
Chấn Hưng Phật Giáo Phải Thực Hành Thế Nào Mới Thấy Kết Quả
Châu Đức
Châu Long
Châu Quang (tên đời là Huỳnh Văn Sính)
Châu Toàn
Châu Tự Ca
Chỉ Nguyệt Lục
Chí Thành 
Chí Bảo
Chí Mẫn
Chí Thanh
Chí Thiện
Chí Tín
Chí Tịnh
Chí Quang
Chín Năm Máu Lửa
Chín Năm Máu Lửa Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm
Chính Bỉnh (pháp tự Bình Bình, pháp hiệu Vô Tướng, hiệu Thái Hòa Sa Môn)
Chơn An Lê Văn Định (tên đời là Lê Văn Định, hiệu Chơn An)
Chơn Huệ
Chơn Hương
Chơn Lễ
Chơn Tánh
Chơn Trí (H)
Chúc Thánh
Chuyện Phật Đời Xưa
Chư Kinh Nhật Tụng
Chứng Đạo Diễn Ca
Cô Con Gái Phật Hái Dâu
Công Cầu Đạo Của Đức Thích Ca
Công Chân
Công Chức Cách Mạng (H)
Công Cuộc Tranh Đấu Của Phật Giáo Việt Nam 
Công Cuộc Tranh Đấu Của Phật Giáo Việt Nam Từ Phật Đản Đến Cách Mạng 1963
Công Nữ Thúc Huấn A Di Đà
Cung Đình Bính
Cuộc Tranh Đấu Lịch Sử Của Phật Giáo Việt Nam 
Cuốn Sách Nhỏ Của Người Tại Gia
Cương Kỷ (tức Hải Thiệu, pháp danh Thanh Tú, pháp tự là Phong Nhiêu)
Cưu Ma La Thập
Cửu Giới
Cứu Quốc

D

Dã Thảo
Danh Thùy Bất Hủ
David Hewvitarane
David Halberstam
Dharmpala
Di Đà
Di Lặc
Dierre Pasquier
Diên Trường (pháp danh Thanh Ninh, pháp tự Diên Trường)
Diệu Đức
Diệu Hoa
Diệu Hương (tên đời Nguyễn Thị Kiều)
Diệu Không (tên đời Hồ Thị Hạnh, pháp danh Trừng Hảo)
Diệu Kim
Diệu Minh
Diệu Ninh (tên đời là Vương Thị Kiến)
Diệu Pháp
Diệu Pháp Liên Hoa 
Diệu Quang (tên đời là Ngô Thị Thu)
Diệu Tánh
Diệu Tấn
Diệu Tịnh (tên đời là Phạm Đại Thọ, Pháp danh Hồng Thọ)
Diệu Thuận
Diệu Viên
Doãn Hải (tên đời là Dương Văn Hiển)
Du Lịch Xứ Nhật
Duy Tâm
Duy Tân
Duy Thức Luân
Duy Thức Thuật Ký
Duy Thức Tam Thập Tụng
Duy Thức Triết Học
Duy Vật Biện Chứng Pháp
Duy Tôn Luận Sớ
Dược Sư Sám Pháp
Dương Bá Trạc
Dương Nhân Sơn
Dương Văn Hiếu
Dương Văn Minh
Dương Xuân Dưỡng

Đ

Đà Thành Phật Học (H)
Đại Bảo Tích
Đại Bát Nhã Kinh
Đại Học
Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo
Đại Nam Thuyền Uyển Truyền Đăng Tập Lục
Đại Tạng Kinh
Đại Thừa Chỉ Quán
Đại Thừa Chỉ Quán Thiên Thai
Đại Thừa Nhất Thiết Luận
Đại Thừa Trang Nghiêm Mật Kinh
Đại Viên
Đại Việt Tân Báo
Đàm Chất
Đàm Dậu
Đàm Hinh
Đàm Kiền
Đàm Nghĩa
Đàm Soạn
Đàm Thu
Đàm Thuần
Đám Chay Chùa Thiên Mụ
Đảnh Lễ
Đào Nguyên Phổ
Đáo Liên Hành Lộ
Đạo Hòa Bình Trong Nền Hòa Bình Thế Giới
Đạo Lý Nhà Phật
Đạo Nguyên (Pháp Danh Khoan Dực, Pháp Tự Phổ Chiếu, Pháp Hiệu Thanh Lăng)
Đạo Phật Có Quan Hệ Mật Thiết Đến Sự Sống Của Đời Người
Đạo Phật Có Quan Hệ Mật Thiết Đến Sự Sống Của Con người
Đạo Phật Và Nền Dân Chủ Mới
Đạo Sinh (Pháp Tự Minh Đạt, Pháp Hiệu Thanh Như)
Đạo Tràng
Đạt Bửu
Đạt Thanh
Đạt Thụy
Đạt Từ
Đắc Ân (tên đời là Đặng Kỳ Đỉnh, pháp hiệu là Đắc Ân)
Đắc Cần 
Đắc Nhất
Đăng Cổ Tùng Báo
Đặng Sĩ
Đặng Tống
Đặng Văn Lợi
Đặng Văn Khuê
Đề Thám
Để Đi Đến Một Nền Phật Giáo Dân Tộc
Để Của Thân Sau
Đế Châu
Địa Tạng
Địa Tạng Bổn Nguyện
Địa Tạng Mật Nghĩa
Điều Đình Cái Ân Quốc Học
Đinh Gia Thuyết
Đinh Văn Lục
Đinh Chí Nghiêm
Dinh Văn Chấp
Đinh Văn Nam
Đinh Văn Vinh
Đoàn Trung Còn
Độc Lập
Đôn Hậu (tên là Diệp Thuần, pháp danh là Trừng Nguyện)
Đông Du (H)
Đông Dương Tạp Chí
Đông Đồ
Đông Giao
Đông Kinh Nghĩa Thục (H)
Đông Pháp
Đồ Nam Tử Nguyễn Trọng Thuật
Đỗ Cao Trí
Đỗ Đình Nghiêm
Đỗ Trí Viên
Đỗ Tiết Triệu
Đỗ Thọ
Đỗ Trần Bảo
Đỗ Xuân Hàng (Thiện Minh)
Đỗ Văn Hỷ
Đời Vui
Đời Sống Vui
Đuốc Tuệ
Đức Mẹ La Vang
Đức Nghiệp
Đức Nhuận
Đức Tâm
Đức Trạm
Đường Thái Tôn
Đường Thiệu Đồng

E

Edwin Arnold
Emmanuel Mouvier
Ernest Babut

F

Frederic Nolting

G

Gandhi
George Coedes
Gia Đình Phật Hóa Phổ (H)
Gia Đình Phật Tử (H)
Gia Định Báo
Gia Long
Gia Thiện (H)
Giác Bản (pháp tự minh nam, pháp hiệu Thanh Nguyên)
Giác Đức
Giác Hải
Giác Lâm (pháp tự Minh Liễu, pháp hiệu là Lục Hòa)
Giác Ngộ
Giác Nghiêm
Giác Nhiên
Giác Nhựt
Giác Phong
Giác Tâm
Giác Tha
Giác Thiên
Giác Tiên (Nguyễn Giác Tiên)
Giác Viên
Giác Vượng
Giác Xã
Giải Ngạn
Giải Thoát
Giang Minh Xinh
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (H)
Giáo Hội Tăng Già Việt Nam (H)
Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc (H)
Giới Đàn Tăng

H

H.S
H.T
Hà Thị Hoài
Hai mươi lăm bài thuyết pháp 
Hải Điện (pháp hiệu là Mật Đa)
Hải Hoằng (pháp tự là tịnhHải Điện (pháp hiệu là Mật Đa)
Hải Hoằng (pháp tự là Tịnh Đức, hiệu Nhu Nhã)
Hải Ngoại Huyết Thư
Hải Triều Âm
Hải Triều Âm Văn Khố
Hàn Mặc Tử
Hán Việt Tự Điển
Hành Sơn
Hành Trì Tập Yếu
Hành Trụ (tên đời là Lê An, pháp danh là Thị An, pháp hiệu là Phước Bình)
Henri Cabot Loldge
Henri Steel Olcott
Hiển Chơn
Hiển Không
Hiển Thụy
Hiển Pháp
Hiến Chương
Hoa Đàm
Hoa Nghiêm Nguyên Nhân Luận
Hoa Nghiêm Sở
Hoa Sen
Hoa Thịnh Đốn Thời Báo
Hoàng Hoa
Hoàng Kim Hải
Hoàng Tăng Bỉ
Hoàng Thông
Hoàng Thị Kim Cúc
Hoàng Thị Uyển
Hoàng Xuân Ba
Hoàng Nghĩa
Hoàng Nguyện
Hoằng Thạc
Hoằng Thâm
Hoằng Thơ
Hoằng Pháp
Học Báo
Hồ Tấn Quyền
Hộ Giác
Hồn Bướm Mơ Tiên
Hồng Chi (tên đời là Đặng Thị Mười, pháp danh là Chí Kiên, pháp tự là Chí Kiên, pháp tự là Như Chi)
Hồng Đạo
Hồng Khê
Hồng Liên
Hồng Tịnh
Huệ Chiếu
Huệ Đăng
Huệ Định
Huệ Mạng
Huệ Minh
Huệ Năng
Huệ Pháp (họ Đinh, pháp danh Thanh Tú, pháp tự Phong Nhiêu)
Huệ Phương
Huệ Quang (tên đời là nguyễn Văn Ân, pháp danh là Thiện Hải)
Huệ Tâm
Huệ Thành
Huệ Tịnh
Huyền Dung
Huyền Giác
Huyền Học
Huyền Huệ
Huyền Không
Huyền Mặc Đạo Nhân
Huyền Quang
Huyền Quý
Huyền Tông
Huyền Vi
Huỳnh Minh Đường
Huỳnh Thái Cửu
Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Văn Quyền
Huỳnh Văn Cao
Huỳnh Văn Trọng
Huỳnh Văn Yến
Hưng Luyến Vương
Hương Đàm (H)
Hương Đạo
Hương Hải
Hương Từ (H)
Hướng Đi Của Người Phật Tử Việt Nam
Hướng Thiện (H)
Hữu Thanh

I

Ingormations Catholiques Internationales

J

Jean
John F. Kennedy
John Richardson
Josept Buttinger

K

Kao Khả Chính
Kao Tâm Nguyên
Kế Châu
Kế Đăng Lục
Kết Sinh Tương Tục Luận
Khai Hóa
Khải Định
Khang Hữu Vi (Khương Hữu Vi)
Khánh An
Khánh Anh (tên đời là Võ Hóa, pháp danh Chân Húy)
Khánh Anh Văn Sao
Khánh Hoa
Khánh Hòa (pháp hiệu Như Trí)
Khánh Tuyên
Khoa Học Tạp Chí
Khóa Hư
Khóa Hư Lục
Khóa Tụng Hàng Ngày
Khoan Giai
Khoan Giáo (pháp tự Nhu Hòa, pháp hiệu Thiệu Căn)
Khoan Nhân (pháp tự là Phổ Tế, hiệu Thanh Từ)
Khoan Thông (pháp tự Chính Trí, pháp hiệu Thanh Quang)
Khôn Nghi Xương Đức Thái Hoàng Thái Hậu
Không Không
Khrautheimer
Kiêm Minh
Kim Cang
Kim Cang Bát Nhã Diễn Nghĩa
Kim Cương
Kim Cương Chư Gia
Kim Cương Lược Sớ
Kim Sơn
Kinh Di Giáo
Kinh Di Đà
Kinh Giải Thâm Mật
Kinh Hiền Nhân
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lễ Sáu Phương
Kinh Lục Độ Tập
Kinh Phạm Võng
Kinh Pháp Bảo Đàn
Kinh Pháp Cú
Kinh Pháp Hoa
Kinh Thiện Sinh
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Vị Tằng Hữu
Kính Hiển Vi

L

Lạc 
Lan Đinh 
Lavoisier
Làm Thế Nào Để Giữ Vững Tín Tâm Của Phật Tử
Lăng Già Tâm Ấn
Lăng Nghiêm
Lăng Nghiêm Tông Thông
Lâm Em
Lâm Tường Vũ
Le Bouddhisme Au Việt Nam
Le Bouddisme En Annam Des Orgines Au 13è Siècle
Lê Bá Ý
Lê Bối
Lê Cao Phan
Lê Công Hoàn
Lê Đại
Lê Đỉnh
Lê Hiển Tông
Lê Hữu Hoài
Lê Khánh Hòa
Lê Khắc Quyến
Lê Phước Chí
Lê Quang Thiết
Lê Quang Tung
Lê Sĩ Ngạc
Lê Thanh Cảnh
Lê Thị Hạnh
Lê Thiện Trai
Lê Toại
Lê Tuyên
Lê Tư Oanh
Lê Văn Các
Lê Văn Dũng
Lê Văn Điệu
Lê Văn Giáp
Lê Văn Hậu
Lê Văn Hiệu
Lê Văn Lãm
Lê Văn Lâm
Lê Văn Lương
Lê Văn Nhã
Lê Văn Phó
Lê Văn Phúc
Lê Vinh
Lễ Tụng Hành Trì Tập Yếu
Lệ Thần Trần Trọng Kim
Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo
Liên Hoa
Liên Tôn (tên đời là Võ Trấp, pháp danh Như Phước, tự Giải Tiềm, hiệu Huyền Ý)
Liên Tông Tập Niệm
Liễu Minh
Liễu Như
Liễu Triệt
Linh Cơ
Long thư tịnh độ
Lời nguyện tâm huyết
Lời nói của hòn cuội
Luận chỉ quán
Luận đại thừa khởi tín
Luận đại trượng phu
Luật Truyền (Pháp Chuyên)
Lục Hòa liên hiệp (H)
Lữ long giao
Lửa thiêng đạo màu
Lửa từ bi
Lược Ước tùng sao
Lương duyên 
Lương hoàng sám pháp
Lương Khải Siêu
Lương Văn Cang
Lưỡng Xuyên Phật học (H)
Lý học
Lý Nhân Tông
Lý Thái Tổ
Lý Thánh Tông

M

Mahabodhi Society (H)
Malalasekera
Mai Đăng Đệ
Mai Hữu Xuân
Mai Quang Huy
Mai Tuyết An
Mã Tuyên
Mãn Giác
Mật Hiển
Mật Hiền
Mật Khế (pháp danh Tâm Địa)
Mật Nguyện (tên đời là Trần Quốc Lộc, pháp danh Tâm Như)
Mật Thể (tên đời là Nguyễn Hữu Kê, pháp danh Tâm Nhất)
Mật Ứng
Mendès France
Minh Cảnh
Minh Châu
Minh Đức
Minh Hạnh
Minh Nguyệt
Minh Tâm (tên đời là Nguyễn Quang Lý)
Minh Tâm (H)
Minh Thuần
Minh Tịnh
Minh Trí
Minh Trực
Monod Herzen
Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi
Mộng Tuyết
Một Đời Sống Vị Tha

N

Na Tiên Tỳ Kheo
Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học (H)
Nam Phong Tạp Chí
Nam Thanh
Nehru
Ngài Huệ Năng Và Ngài La Thập
Nghĩa
Nghĩa Chữ “Cho”
Nghĩa Chữ “Không Trong Đạo Phật
Ngọc Bảo
Ngọc Thừa
Ngô Công Bổn
Ngô Điền
Ngô Đình Cẩn
Ngô Đình Diệm
Ngô Đình Nhu
Ngô Đình Thục
Ngô Đồi
Ngô Thành Nghĩa
Ngô Trọng Hiếu
Ngô Trung Nghĩa
Ngô Trung Tín
Ngô Văn Chương
Ngộ Không
Ngũ Giới Diễn Ca
Nguyên Cát
Nguyên Hương (tên đời là Huỳnh Văn Lễ, đạo hiệu là Đức Phong)
Nguyên Thiều
Nguyễn Bình
Nguyễn Can Mộng
Nguyễn Cao Tiêu
Nguyễn Chinh
Nguyễn Chí Quang
Nguyễn Công Thành
Nguyễn Công Trứ
Nguyễn Du
Nguyễn Duy Trinh
Nguyễn Đại
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Hòe
Nguyễn Đình Thuận
Nguyễn Đỗ Mục
Nguyễn Huệ
Nguyễn Huy Xương
Nguyễn Hữu Ba
Nguyễn Hữu Có
Nguyễn Hữu Đồng
Nguyễn Hữu Kha
Nguyễn Hữu Quán
Nguyễn Hữu Tiến
Nguyễn Khải
Nguyễn Khánh
Nguyễn Khắc Ngữ
Nguyễn Khoa
Nguyễn Khoa Kỳ
Nguyễn Khoa Tân
Nguyễn Khoa Toàn
Nguyễn Kinh Lịch (hiệu Văn Trai)
Nguyễn Mạnh Bổng
Nguyễn Mạnh Trừng
Nguyễn Minh Được
Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn năng quốc
Nguyễn Năng Viên
Nguyễn Ngọc Thơ
Nguyễn Quang Độ
Nguyễn Quang Oánh
Nguyễn Quốc Thanh
Nguyễn Quyền
Nguyễn Phan Long
Nguyễn Phúc Chu
Nguyễn phương
Nguyễn Thanh
Nguyễn Thiện Dzai
Nguyễn Thiện Thuật
Nguyễn Thượng Hiền
Nguyễn Tiến Lãng
Nguyễn Tư Thái
Nguyễn Văn Cảnh
Nguyễn Văn Cần
Nguyễn Văn Cẩn
Nguyễn Văn Chế
Nguyễn Văn Đẳng
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Hầu
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Hinh
Nguyễn Văn Hợp
Nguyễn Văn Khánh
Nguyễn Văn Khỏe
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Ngọ
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Ngọ
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Nhã
Nguyễn Văn Nhiêu
Nguyễn Văn Nhơn
Nguyễn Văn Quỳ
Nguyễn Văn Phiên
Nguyễn Văn Phò
Nguyễn Văn Phụng
Nguyễn Văn Tâm
Nguyễn Văn Thi
Nguyễn Văn Thiện
Nguyễn Văn Thoa
Nguyễn Văn Thục
Nguyễn Văn Tố
Nguyễn Văn Tường
Nguyễn Văn Vật
Nguyễn Văn Vinh
Nguyễn Văn Vĩnh 
Nguyễn Văn Xuân
Nguyễn Xuân Chữ
Nguyễn Xuân Thanh
Nguyễn Xuân Tiêu
Nguyệt Đàm
Ngư Khê Tống Tịnh Trai
Ngữ Lục Vấn Đáp Môn Hạ
Nhân Gian Phật Giáo
Nhân Minh Đại Sớ
Nhân Sơn
Nhân Từ
Nhất Cá Khoa Học Giả Nghiên Cứu Phật Kinh Đích Báo Cáo
Nhất Định
Nhất Hạnh
Nhất Liên
Nhất Linh Nguyễn Tường Tam
Nhất Long
Nhất Báo Tỉnh
Nhật Liên
Nhật Minh
Nhị Khóa Hợp Giải
Nhung
Như Hiển
Như Hoa
Như Huy
Như Huyền
Như Nhiêu
Như Như
Như Sơn 
Như Thanh
Như Ý
Những Cặp Kính Màu
Nhựt Chánh
Niêm Tụng Kệ
Niết Bàn Sớ
Nolting
Nông Cổ Mín Đàm

P

Paul Harkins
Phạm Ân
Phạm Biểu Tâm
Phạm Đăng Trí
Phạm Đình Vinh
Phạm Gia Khánh
Phạm Học
Phạm Hữu Bình
Phạm Mạnh Xứng (Đông Phố)
Phạm Ngọc Vinh
Phạm Quỳnh
Phạm Văn Côn
Phạm Văn Đồng
Phạm Văn Liêu
Phạm Văn Luông
Phạm Võng Lược Sớ
Phạm Võng Bồ Tát Giới
Phan Bội Châu
Phan Cảnh Tú
Phan Cảnh Tuân
Phan Châu Trinh
Phan Đình Bính
Phan Đình Hòe
Phan Hiền Đạo
Phan Khanh
Phan Khôi
Phan Thanh Hà
Phan Thanh Khuyến
Phan Thơ
Phan Văn Hùm
Phan Văn Tạo
Phan Xuân Sanh
Pháp Âm
Pháp Bảo Đàn
Pháp Cú
Pháp Dõng
Pháp Hải (tên đời Nguyễn Văn An)
Pháp Hoa
Pháp Hoa Đề Cương
Pháp hoa Huyền Nghĩa
Pháp Môn Niệm Phật
Pháp Long
Pháp Minh (tên đời Dương Tâm Minh, hiệu Thiền Lâm)
Pháp Tràng
Phật Bửu
Phật Giáo
Phật Giáo Bắc Kỳ (H)
Phật Giáo Bị Lợi Dụng
Phật Giáo Cổ Sơn Môn (H)
Phật Giáo Cư Sĩ Lâm (H)
Phật Giáo Cứu Quốc Nam Bộ (H)
Phật Giáo Dưới Kính Hiển Vi
Phật Giáo Tranh Đấu
Phật Giáo Đối Với Nhân Sự
Phật Giáo Giáo Khoa Toàn Thư
Phật Giáo Hợp Tiến (H)
Phật Giáo Khái Luận
Phật Giáo Sơ Học
Phật Giáo Tân Luận
Phật Giáo Tăng Già Bắc Việt (H)
Phật Giáo Tăng Ni Bắc Việt (H)
Phật Giáo Nam Lai Khảo
Phật Giáo Sơ Học
Phật Giáo Tân Luận 
Phật Giáo Tăng Già Bắc Việt (H)
Phật Giáo Tăng Ni Bắc Việt (H)
Phật Giáo Thống Nhất (H)
Phật Giáo Thuở Xưa Và Phật Giáo Ngày Nay
Phật Giáo Thuyền Lữ (H)
Phật Giáo Tích Lan
Phật Giáo Tổng Hội
Phật Giáo Trong Ba Bài Diễn Thuyết
Phật Giáo Tương Tế (H)
Phật Giáo Và Đức Dục
Phật Giáo Và Xã Hội
Phật Giáo Văn Tập
Phật Giáo Vấn Đáp
Phật Giáo Việt Nam
Phật Giáo Việt Nam Trung Phần
Phật Giáo Vô Thần Luận
Phật Giáo Với Hiện Đại
Phật Giáo Với Văn Minh Âu Tây
Phật Giáo Yếu Lược
Phật Giáo Tân Thanh Niên
Phật Học Bình Định (H)
Phật Học Giáo Khoa
Phật Học Giáo Khoa Thư
Phật Học Kiêm Tế (H)
Phật Học Nam Việt (H)
Phật Học Phổ Thông
Phật Học Thiền Thuyết
Phật Học Tổng Yếu
Phật Học Từ Điển
Phật Học Vấn Đáp
Phật Học Việt Nam (H)
Phật Lục
Phật Pháp
Phật Tổ Đích Truyền Nhất Thống
Phật Tổ Thống Ký
Phật Tử Việt Nam (H)
Phật Với Chúng Sinh
Phép Lạy Hồng Danh Sám
Phổ Huệ (họ Trần)
Phổ Môn
Phổ Sĩ
Phổ Thoại
Phổ Thuyết Hướng Thượng Nhất Lộ
Phổ Thuyết Sắc Thân
Phổ Trí
Phổ Tuệ
Phụ Nữ Liên Đới (H)
Phụ Nữ Tân Văn
Phụ Trương
Phúc Điền
Phúc Hậu
Phước Hảo
Phước Hậu
Phước Huệ (tên đời là Nguyễn Tấn Giao)
Phương Anh
Phương Tiện
Pierre Marti (pháp danh Long Tử)

Q

Quả Dưa Đỏ
Quan Âm
Quan Âm Tạp Chí
Quán Vô Lượng Thọ
Quán Vô Lượng Thọ Phật
Quang Lư (pháp tự Đường Đường, pháp hiệu Như Như, cũng gọi là Hồng Phúc sa môn)
Quang Nghiễm
Quang Phú
Quang Thể
Quảng Độ
Quảng Đức (tên đời là Lâm Văn Tức và Nguyễn Văn Khiết)
Quảng Hằng
Quảng Huệ
Quảng Hương (tên đời là Nguyễn Ngọc Kỳ)
Quảng Liên
Quảng Long
Quảng Minh
Quảng Nhuận
Quảng Tu
Quách Thị Trang
Quách Tòng Đức
Quốc Oai
Quốc Tri
Quốc Tuệ
Quy Nguyên Trực Chỉ
Quy Sơn Cảnh Sách

R

Rhys David
Richardson
Rivoal
Robert Guillanin

S

Sa Di Luật Giải
Sa Di Luật Giải Nghĩa
Sen Hái Đầu Mùa
Sir Edwin Arnold
Société d’Etude Et d’Exercice De la Religion Bouddhique En Annam (H)
Sở Cuồng Lê Dư
Sơn Môn Tăng Già (H)
Sơn Môn Tăng Già Ở Trung Việt (H)
Sơn Thái Nguyên
Sự Lý Dung Thông
Sự Thực Cuộc Đấu Tranh Phật Giáo
Sự Tích Phật Tổ Diễn Ca
Sylvan Lévi

T

T.M
Tài Liệu Mật Ngũ Giác Đài
Tại Gia Cư Sĩ Luật
Tại Sao Tôi Cám Ơn Đạo Phật
Tam Bảo
Tam Ích
Tam Luận Sớ
Tam Quy Ngũ Giới
Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu
Tánh Huyền (tên đời Nguyễn Văn Hàm)
Tăng Ni Chỉnh Lý Bắc Việt (H)
Tâm Bác
Tâm Bảo
Tâm Băng
Tâm Châu
Tâm Giác
Tâm Hoàn
Tâm Hỷ
Tâm Kiên
Tâm Kinh Việt Giải
Tâm Lai
Tâm Lĩnh 
Tâm Minh Lê Đình Thám (tên đời Lê Đình Thám, pháp danh Tâm Minh, pháp tự Châu Hải)
Tâm Nghĩa (pháp tự là Nhân Từ)
Tâm Nguyệt
Tâm Quán
Tâm Quảng
Tâm Tấn
Tâm Thể
Tâm Thường
Tâm Tịnh (tên đời là Nguyễn Hữu Vinh)
Tâm Truyền
Tâm Ứng
Tâm Và Tánh
Tâm Viên
Tân Duy Thức Luận
Tân Hoa Nhật Báo
Tập Kỷ Yếu
Tây Song Ký
Tế Sinh Bắc Việt (H)
Tế Xuyên
Thạc Đức
Thạch Điều
Thái Hòa
Thái Hư
Thái Khánh
Thái Phước
Thái Thượng
Thanh Ất
Thanh Cát
Thanh Đàm (pháp danh Giác Đạo, pháp tự Minh Chính, pháp hiệu Hoằng Quang)
Thanh Đặc
Thanh Hạnh (tên đời là Nguyễn Thanh Đàm)
Thanh Hậu
Thanh Hoán
Thanh Hương
Thanh Hy
Thanh Niên Đức Dục
Thanh Phán
Thanh Sam
Thanh Thái
Thanh Triệu
Thanh Trọng
Thanh Tuệ (tên đời là Bùi Huy Chương)
Thanh Tuyền
Thanh Từ
Thanh Tường (tên đời là Đinh Xuân Lạc)
Thanh Văn 
Thanh Văn Thừa
Thanh Vân
Thành Duy Thức Luận
Thành Thái
Thánh Duyên
Thánh Đăng Lục
Thẩm Oánh
Thần Phong
Thập Mục Ngưu Đồ
Thập Nhị Nhân Duyên
The Light of Asia
The New Yofk Times
The Times Of Vietnam
Théravada
Thể Quán
Thể Thanh
Thể Thuyền
Thể Tín
Thế Giới Phật Giáo Liên Hữu (H)
Thế Giới Quan Phật Giáo
Thế Tôn
Thế Yến (tên đời là Tuyết Sơn)
Thiên Âm
Thiên Ân
Thiên Đức
Thiên Thai Thiền Giáo Tông Liên Hữu (H)
Thiền Định
Thiền Phố
Thiền Tịch Phú
Thiền Uyển Kế Đăng Lục
Thiền Uyển Tập Anh
Thiện Ác Báo Ứng
Thiện Ân
Thiện Chí
Thiện Chiếu (tên đưòi là Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Tài, bí danh Xích Liên)
Thiện Dung
Thiện Hoa
Thiện Hòa (tên đời là Hứa Khắc Lợi)
Thiện Mẫn
Thiện Mỹ (tên đời là Hoàng Miều)
Thiện Niệm
Thiện Quả
Thiện Quang
Thiện Phú
Thiện Siêu
Thiện Sinh
Thiện Tánh
Thiện Trí
Thiều Chí
Thiều Chửu (Nguyễn Hữu Kha, tự Lạc Khổ)
Thiệu Trị
Thỉnh Âm Hồn Văn
Thọ Cầu
Thông Bạch
Thông Dũng
Thông Thỉnh
Thụ Giới Như Phạm
Thuần Viên
Thủy Nguyệt
Thuyền Minh
Thuyết Nghiệp Báo
Thực Nghiệp Dân Báo
Thực Nghiệp Dân Báo
Thượng Sĩ Ngữ Lục
Tích Lạc Văn
Tiến Đức Cảnh Sách (H)
Tiến Hóa
Tiếng Dân
Tiếng Chuông Sớm
Tiêu Diêu
Tiêu Đầu Nguyễn Bá Trác
Tinh Nghiêm
Tinh Thần Vô Úy Của Phật Giáo
Tinh Tấn
Tinh Tiến
Tình Sông Nghĩa Biển
Tình Hình Phật Giáo Trong Nước
Tính Chúc (pháp tự Thiện Thuật, hiệu Đạo Chu)
Tịnh Độ Cư Sĩ (H)
Tịnh Độ Tông Việt Nam (H)
Tịnh Độ Huyền Cảnh
Tịnh Đức
Tịnh Giác (pháp danh Từ Sơn, tự Hành Nhất, hiệu Tăng Thống Tịnh Giác Hòa Thượng)
Tịnh Hạnh
Tịnh Khiết
Tịnh Nhân
Tomomatsu (Hữu Tùng Viên Đế)
Tô Lai Chánh
Tố Liên (tên đời là Nguyễn Thanh Lai)
Tôn Thất Đính
Tôn Thất Hạnh
Tôn Bảo
Tôn Giáo
Tông Nguyên
Tôn Quang Huy
Tôn Thắng
Tôn Thất Đính
Tôn Thất Quyên
Tôn Thất Tùng
Tống Hồ Cầm
Tống Anh Nghị 
Tổng Hội Phật giáo Trung Hoa (H)
Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam (H)
Trạch Pháp Tu Tâm
Tràng An
Tráng Đinh
Tranh Biện
Trầm Quân
Trần Cao Vân
Trần Đăng Khoa
Trần Đỗ Cung
Trần Huỳnh
Trần Lê Nhân
Trần Lệ Xuân (bà Ngô Đình Nhu)
Trần Nguyên Chấn
Trần Nhân Tông
Trần Quỳnh
Trần Quý Cáp
Trần Thái Tông
Trần Thanh Hiệp
Trần Thến
Trần Thiện Khiêm
Trần Triều Dật Tồn Điển Lục Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh
Trần Văn Đôn
Trần Văn Giác
Trần Văn Giáp
Trần Văn Hương
Trần Văn Hữu
Trần Văn Khuê
Trần Văn Phú
Trần Văn Tư
Trí Châu
Trí Diệu
Trí Dung
Trí Độ (tên đời là Nguyễn Kim Ba)
Trí Đức
Trí Giải
Trí Hải (tên đời là Đoàn Thanh Tảo)
Trí Hiển
Trí Hữu
Trí Không
Trí Nghiêm
Trí Nghiễm (pháp hiệu Thiện Minh)
Trí Thành
Trí Thiên
Trí Thiền (tên đời Nguyễn Văn Đồng)
Trí Thiếp (pháp danh Hải Tại, tự là Lợi Sinh)
Trí Thủ
Trí Thuyên (tên đời là Trần Trọng Thuyên)
Trí Tịnh
Trí Quang (tên đời là Phạm Quang)
Trí Quảng
Trí Uyên
Triết Lý Nhà Phật
Trình Tiên
Trịnh Tiên
Trình Đình Rư
Trọng Ân
Trọng Đức
Trúc Diệp
Trúc Lâm Tam Tổ Ngữ Lục
Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh
Trung Dung
Trung Hậu
Trung Thứ
Truyện Phật Thích Ca
Trực Hiên
Trương Đình Vi
Trương Đình Ý
Trương Hoàng Lâu
Trương Tú
Trương Văn Luận
Trương Xướng
Trường A Hàm
Trường Lạc
Tu Tập Chỉ Quan Tọa Thiền Pháp Yếu
Tục Tạng Kinh
Tuệ Chiếu
Tuệ Giác
Tuệ Nhuận Văn Quang Thùy
Tuệ Pháp
Tuệ Tạng (tên đời là Trần Thanh Tuyên, pháp danh là Tâm Thi)
Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục
Tuệ Uyển
Tùng Thiện Vương
Tuyên Ngôn
Tuyên Ngôn Độc Lập
Từ Bi Âm
Từ Bi Hỷ Xả
Từ Bi Thủy Sám Pháp
Từ Cung
Từ Mẫn
Từ Nhãn
Từ Nhẫn
Từ Phong
Từ Quang
Từ Thông
Từ Vân
Tứ Phần
Tứ Phần Giới Bổn Như Tích
Tự Đức
Tự Giác
Tường Quang
Tỳ Ni Đa Lưu Chi

U

U Thant
Uông Trí Biểu
Ủy Ban Liên Hiệp Phật Giáo Thuần Túy (H)
Ưng Bàng
Ưng Bình
Ưng Dinh
Ưu Bà Tắc Giới
Ưu Thiên Bùi Kỷ

V

Vạn Ân
Vạn Hạnh
Vạn Pháp
Văn Đình Hy
Vân Đàn
Vấn Đề Cải Tạo Xã Hội 
Vi Phạm Nhân Quyền Tại Miền Nam Việt Nam
Vì Sao Tôi Tin Phật Giáo
Viên Âm
Viên Đình 
Viên Giác
Viên Minh
Viên Quang
Viên Thành (tên đời là Công Tôn Hoài Trấp, hiệu Thành Thượng Nhân)
Viên Trí
Viễn Đệ
Việt Nam Phật Điển Tùng San
Việt Nam Phật Giáo (H)
Việt Nam Phật Giáo (Bắc Việt Tại Miền Nam) (H)
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận 
Việt Nam Phật Giáo Sử Lược
Việt Nam Phật Giáo Tranh Đấu Sử
Việt Nam Thiền Tông Thế Hệ
Việt Quốc
Vincent Aurol
Việt Nam Phật Học (H)
Vĩnh Gia
Vĩnh Nghiêm
Vĩnh Tường
Võ Chiêm Khôi
Võ Đình Cường
Võ Hoành
Võ Trứ
Võ Trường
Võ Văn Vinh (bà Võ Văn Vinh)
Vu Lan Bồn
Vũ Bảo Vinh
Vũ Cúc Sơn
Vũ Đình Mẫn
Vũ Hoàng Chương
Vũ Ngọc Hoành
Vũ Như Trác
Vũ Thị Định
Vũ Trụ
Vũ Văn Mẫu
Vương Quốc Chính
Vai Trò Đạo Phật Trong Xã Hội Loài Người
Vang Bóng Đức Từ Phụ
Văn Học Tạp Chí
Văn Minh Nhà Phật
Văn Minh Vật Chất Với Đọa Phật
Vô Lượng Thọ

W

W.P.Daluwatte
Wayne L.Morse
World FelloWship Of Buddhists (Thế Giới Phật Giáo Liên Hữu)

X

Xuân Đạo Lý
Xương Minh Đạo Phật Ngày Nay Đã Phải Thời Chưa

Y

Ý Nghĩa Niết Bàn
Ỷ Lan Phu Nhân
Yến Sáng Á Châu
Yếu Lãm


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hán văn

1. Thiền Uyển Tập Anh
2. Tục Tạng Kinh, Thương Vụ Ấn Thư Quán in lại 1926
3. Đại Tạng Kinh, Châu Khánh Lan, Diệp Quang Xước, Thích Phạm Thành… in, 1931
4. Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi, Lá Bối giữ bản.
5. Ngự Chế Thiền Điển Thống Yếu Kế Đăng Lục
6. Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Tập Lục
7. Đạo Giáo Nguyên Lưu

Anh Văn, Pháp Văn

8. Bulletn De l’Ecole Francaise d;Extrême (B.E.F.E.O), Hà Nội, 1932.
9. Le Monde, Robert Guillain, Paris, ra ngày 6.4.1961
10. Le Bouddhisme Au Vietnam, Mai Thọ Truyền, Sài Gòn, 1962
11. Informations Catholiques Internationales, số 188, Paris, ra ngày 15.3.1963
12. Levre Jaune Du Vietnam, Hélène Tournaise, Perrin, 1965.
13. The Light Of Asia, Sir Edwin Arnold
15. The Pentagone Paper, nhật báo The New York Times xb, New York, 1971

Quốc Văn

16. Quả Dưa Đỏ, Nguyễn Trọng Thuật, Giải thưởng Khai Trí Tiến Đức 1925
17. Chuyện Phật Đời Xưa, Đoàn Trung Còn, Agence, Saigonnaise de Publicité xb, Sài Gòn, 1931
20. Truyện Phật Thích Ca, Đoàn Trung Còn, Sài Gòn 1932
21. Phật Giáo Vấn Đáp, chùa Hưng Long
22. Tăng Đồ Nhà Phật, Đoàn Trung Còn, Sài Gòn, 1934
23. Các Tông Phái Đạo Phật Ở Viễn Đông. Đoàn Trung Còn, Sài Gòn, 1935
24.Việt Nam Tây Thuộc Sử, Đào Trinh Nhất, Sài Gòn, 1937
25. Xuân Đạo Lý, Mật Thể, 1942
26. Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Mật Thể, Tân Việt xb. Hà Nội, 1943
27. Phật Giáo, Trần Trọng Kim, Tân Việt xb, Sài Gòn, 1950
28.Phật Giáo Trong Ba bài Diễn Thuyết, Trần Trọng Kim, Tân Việt xb, Sài Gòn, 1950
29. Cụ Trần Cao Vân, Hành Sơn, Minh Tân xb, Paris, 1952
30. Phật Giáo Thuở Xưa Và Phật Giáo Ngày Nay, Trần Trọng Kim, Tân Việt xb, Sài Gòn, 1953
31. Hương Đạo Hạnh, Tâm Tấn, Liên Hoa xb, Huế, 1956
32. Lịch sử Việt Nam Hiện Kim, Phan Xuân Hòa, Sài Gòn, 1957
33. Phật Giáo Tranh Đấu Sử, Quốc Oai, Tân Sanh xb, Sài Gòn, 1963
34. Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám dịch, 2 tập, Ban Hoằng Pháp, Hội Phật Giáo thống nhất Việt Nam xb, Hà Nội, 1964
35. Chín Năm Máu Lửa Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm, Nguyệt Đam và Thần Phong, Sài Gòn, 1964
36. Công Cuộc Tranh Đấu Của Phật Giáo Việt Nam, Quốc Tuệ, Sài Gòn, 1964
37. Cuộc Tranh Đấu Lịch Sử Của Phật Giáo Việt Nam, Nam Thanh, Sài Gòn, 1964
38. Việt Nam Phật Giáo Tranh Đấu Sử, Tuệ Giác, Sài Gòn, 1964
39. Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn và Huyền Mặc Đạo Nhân, Sài Gòn, 1965
40. Yến Sáng Á Châu, Phật Học Tùng Thư xb, Sài Gòn, 1965
41. Ánh ĐạoVàng, Võ Đình Cường
42. Ý Văn, Tam Ích, Lá Bối xb, Sài Gòn, 1967
43. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Sài Gòn, 1973
44. Đông Kinh Nghĩa Thục, Nguyễn Hiến Lê, Lá Bối xb, Sài Gòn, 1974
45. Thiền Sư Viền Thành, Nguyễn Văn Thoa, Môn đồ Ba La Mật và Tra Am xb, Nha Trang, 1974

Tạp Chí Quốc Văn

46. Nam Phong, số 167 (1931), số 189, (1933), số 195 (1934), số 208 - 209 (1934)
47. Tiếng Chuông Sớm, số 2 (1.7.1935), số 3 (15.7.1935), số 9 (12.10.1935)
48. Viên Âm, số 2 (1.1.1934), số 8 (1.7.1934), số 13 (2.1935), số 14 (4.1935), số 15 (5.1935), số 13 (1336), số 25 (1.6.1937), số 48 (5.1942), số 52 (9.1942), số 58 (3.1945), số 59 (4.1943)
49. Đuốc Tuệ, số 2 (17.12.1935), số 11 (25.2.1936), số 29 (30.6.1936), số 32 (21.7.1936), số 54 (1.2.1937), số 60(1.5.1937), số 108 (15.5.1939), số 159 (1.7.1941)
50. Pháp Âm, số 1 (2.1937), số 5 (5.1937), số 7 (7.1937), số 10 (10.1937), số 12 (12.1937), số 13 (2.1938)
51. Tiến Hóa, số 1 (1.1938), số 2 (1.2.1938), số 3 (1.3.1938), số 8 (8.1938), số 9 (9.1938)
52.. Tam Bảo, số 2 (15.2.1937), số 5 (6.7.1937)
53. Từ Bi Âm, số 151 (7.1938)
54. Quan Âm Tạp Chí, số 1 đến 34 (24.10.1938 - 2.1943)
55. Giải Thoát, 1936
56. Thuyền Lữ
57. Bồ Đề, số 11 (17.2.1950), số 24 (28.8.1950)
58. Phật Giáo vn, số 1 (1956., số ()), số 3 (1956), số 4 (1956), số Xuân (1957), số 8 (1957), số 9 (1957), số 11, 12 (1957), số 16 đến 21 (1958), số 22 (1958), số 27 (1959), số 28 (1959)
59. Hải Triều Âm, số 1 (21.4.1964)
60. Từ Quang, số 161 (1.1966), số 237 (11.1972), số 239 (1.1973)

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.045
Pháp Âm: 28.722
Đang truy cập
Hôm qua: 16421
Tổng truy cập: 6.766.831
Số người đang online: 573
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re