chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Mục lục

Lời nói đầu
 
01. Tôn giả Đại Ca Diếp: Đầu đà đệ nhất
02. Tôn giả Xá Lợi Phất: Trí tuệ đệ nhất
03. Tôn giả Mục Kiền Liên: Thần thông đệ nhất
04. Tôn giả Ca Chiên Diên: Luận nghị đệ nhất
05. Tôn giả A Nan Đà: Đa văn đệ nhất
06. Tôn giả A Na Luật: Thiên nhãn đệ nhất
07. Tôn giả La Hầu La: Mật hạnh đệ nhất
08. Tôn giả Tu Bồ Đề: Giải không đệ nhất
09. Tôn giả Phú Lâu Na: Thuyết pháp đệ nhất
10. Tôn giả Ưu Ba Ly: Trì giới đệ nhất

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.144
Pháp Âm: 25.736
Đang truy cập
Hôm qua: 16682
Tổng truy cập: 8.727.607
Số người đang online: 526