chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Mục lục

Chương I: TRUNG TÂM PHẬT GIÁO LUY LÂU

- Ba trung tâm Phật giáo đời Hán
- Nguồn gốc trung tâm Luy Lâu
- Trung tâm Luy Lâu thành lập sớm hơn các trung tâm Lạc Dương và Bành Thành
- Trung tâm Lạc Dương
- Trung tâm Lạc Dương được thành lập do từ trung tâm Bành Thành
- Nguồn gốc trung tâm Bành Thành

Chương II: HAI THẾ KỶ ĐẦU

- Đạo Phật Giao Châu trong thế kỷ đầu Tây lịch 

Quan niệm về Phật 
Quan niệm về Pháp
Quan niệm về Tăng
Quan niệm về nghiệp báo và luân hồi
Từ bi
Công dục
Tiết dục


- Lý hoặc luận của Mâu tử
- Kinh Tứ Thập Nhị Chương 
- Học thuật Giao chỉ
- Những Quan niệm căn bản về giáo lý

Quan niệm về Phật
Quan niệm về Pháp
Quan niệm về Tăng
Quan niệm về Niết Bàn
Quan niệm về Luân Hồi Nghiệp Báo
Quan niệm về Vô Ngã
Từ Bi, Bố Thí và Tĩnh Dục
Thiền
Tinh thần Hòa Đồng Tôn Giáo


- Phá mặc cảm tự tôn về “Trung Quốc”
- Lão Tử Thành Phật ở đất Hồ

Chương III: KHỞI NGUYÊN CỦA THIỀN HỌC VIỆT NAM

- Khương Tăng Hội
- Tư tưởng thiền của Tăng Hội

Phương pháp nhị thiền
Phương pháp tam thiền
Phương pháp tứ thiền


- Chi Cương Lương Tiếp
- Đạt Ma Đề Bà và Huệ Thắng
- Vai trò quan trọng của Tăng Hội tại Kiến Nghiệp
- Bài Tựa kinh An Ban Thủ Ý 

Chương IV: SÁCH THIỀN UYỂN TẬP ANH VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC VỀ ĐẠO PHẬT VIỆT NAM ĐỜI ĐƯỜNG

- Sách Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục
- Về tác giả Thiền Uyển Tập Anh
- Một số các vị tăng sĩ không được Thiền Uyển Tập Anh nhắc tới.

Chương V: THIỀN PHÁI TỲ NI ĐA LƯU CHI

- Hành trạng và truyền thừa
- Bối cảnh tư tưởng của Tì Ni Đa Lưu Chi
- Siêu việt Ngôn Ngữ Văn Tự
- Siêu việt Hữu Vô
- Yếu tố Mật Giáo
- Sấm vĩ học, phong thủy học và ý thức độc lập quốc gia
- Tóm lược những đặc tính của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi

Chương VI: THIỀN PHÁI VÔ NGÔN

- Vô Ngôn Thông và truyền thừa
- Bối cảnh Thiền học Vô Ngôn Thông
- Truyền thuyết Nam Tông về lịch sử Thiền
- Đốn ngộ và Tâm địa
- Nguyên tắc vô đắc
- Sự sử dụng thoại đầu
- Thiền ngữ và hình ảnh thi ca
- Ảnh hưởng Tịnh Độ Giáo
- Tóm lược những đặc tính của thiền phái Vô Ngôn Thông

Chương VII: THIỀN PHÁI THẢO ĐƯỜNG

- Nguồn gốc Thảo Đường
- Ảnh hưởng của phái Thảo Đường

Chương VIII: TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ĐỜI LÝ (1010-1225)

- Chân đứng
- Đạo Phật và chính trị
- Đạo Phật và văn hóa 
- Đạo Phật và mỹ thuật
- Đạo Phật và phong hóa
- Tăng sĩ, tự viện và kinh điển
- Vấn đề mê tín

Chương IX: NỀN TẢNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỜI TRẦN THIỀN PHÁI YÊN TỬ

- Nền Phật giáo thống nhất
- Thiền sư Thường Chiếu
- Sự quan trọng của Tâm học
- Đối tượng chứng đắc
- Tùy mục
- Vị tổ khai sơn Yên Tử: Hiện Quang thiền sư (1220)
- Trúc Lâm quốc sư
- Đại Đăng quốc sư
- Tiêu Diêu thiền sư

Chương X: TRẦN THÁI TÔNG (1218-1277)

- Tuổi trẻ và chí nguyện học Đạo
- Học hỏi, tu tập và sáng tác
- Khóa hư lục
- Thánh Đăng Lục
- Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh
- Nhu yếu tỉnh thức
- Nhu yếu tinh chuyên
- Tư tưởng Thiền học
- Thoại đầu thiền
- Ảnh hưởng thiền phái Lâm Tế
- Bố mươi bài tụng cổ

Chương XI: TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ

- Diện mục Tuệ Trung
- Hòa quang đồng trần
- Đập vỡ thái độ bám víu và khái niệm
- Đập phá quan niệm lưỡng nguyên
- Phá vỡ những vấn đề giả tạo
- Diệu khúc bản lai tu cử xướng

Chương XII: TRẦN NHÂN TÔNG VÀ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM

- Một ông vua xuất gia
- Ý nguyện xây dựng một nền hòa bình Chiêm-Việt lâu dài
- Xây dựng một giáo hội mới
- Tư tưởng Thiền học
- Những ngày cuối

Chương XIII: THIỀN SƯ PHÁP LOA (1284-1330)

- Cuộc đời tu học của Pháp Loa
- Đại Tạng Kinh Triều Trần
- Những tác phẩm của Pháp Loa
- Phát triển giáo hội
- Yếu tố Mật Giáo trở thành quan trọng
- Anh Tông và Pháp Loa
- Tư tưởng Thiền học của Pháp Loa

Chương XIV: THIỀN SƯ HUYỀN QUANG (1254-1334)

- Về sách Tổ Gia Thực Lục
- Cuộc đời của Huyền Quang
- Câu chuyện Thị Bích
- Huyền Quang và Pháp Loa
- Nhà thi sĩ
- Tư tưởng của Huyền Quang
- Văn Nôm của Huyền Quang
- Thời hưng thịnh chấm dứt

Chương XV: NHỮNG KHUÔN MẶT PHẬT TỬ KHÁC TRONG ĐỜI TRẦN

- Trí Viễn thiền sư
- Thuần Nhất pháp sư
- Tăng Điền đại sư
- Bão Phác quốc sư
- Pháp Cổ thiền sư
- Huệ Nghiêm thiền sư
- Bảo Sát thiền sư
- Viên thiền sư
- Trí Thông thiền sư
- Vô Sơn Ông
- Minh Đức Chân Nhân
- Đức Sơn thiền sư
- Vương Như Pháp
- Trần Thánh Tông
- Trần Minh Tông
- Bích Phong trưởng lão
- Sa Môn Thu Tử
- Lãm Sơn quốc sư
- Thạch Đầu và Mật Tạng
- Tuyên Chân công chúa và Lệ Bảo công chúa
- Những vị đệ tử
- Truyền thống yên tử.

Chương XVI: TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ĐỜI TRẦN

- Chủ lực của văn hóa đời Trần
- Những vị tăng sĩ ngoại quốc có mặt trong đời Trần
- Tổ chức giáo hội
- Vai trò văn hóa và chính trị của Phật giáo đời Trần

CÁC PHỤ BẢN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẢNG TÊN 

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.181
Số người đang online: 589
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re