chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Nghi phần mả

Qui khứ lai hề qui khứ lai.
Tây phương Tịnh độ bạch liên khai.
Nhứt trận hương phong xuy hốt đáo,
Hương hồn thừa thử bộ kim giai.

- Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Như Lai. Vong đáo võ lâm tam … bái.

- Cẩn thỉnh Huỳnh Lục Đạo hườn trừ Đại Tướng, Võ lâm cập Giám Nạp Độ Đại Thần minh y. Sứ giả giám nạp đại lai lâm thọ hưởng Kim, Ngân, Hương, Trà tiểu vật vi thành. Ủng hộ linh sanh, Hồn siêu Tịnh Độ, nhược ngộ ngoại quỉ trùng sanh trùng tánh. Bất đắc vong hành chiếm đạt hữu điệp, cấp phú Vong Hồn …

- Sắc Đông Mộc, Tây Kim, Nam Hỏa, Bắc Thủy. Dĩ lai tam muội quá thành phất, Phất hóa thành phương thị vị nan nan.

- Kim sanh Mộc, Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ sanh Kim, Ngũ hành vận dụng. Cẩn thỉnh Thích Ca Như Lai di giáo.

- Đệ Tử gia trì Tăng cẩn thỉnh Chư Đại Bồ Tát, Bát Bộ Kim Cang, Tam Phủ Thánh Hiền, biến quang sở thuộc dương dương hòa hiệp, biến hóa thành hình, Thanh sắc Thanh quang, Bạch sắc Bạch quang, Xích sắc Xích quang, Huỳnh sắc Huỳnh quang, đoản Hắc sắc Hắc quang, đoản biến vi vô hảo, hảo biến vi trường.

- Nhất biến thập, thập biến bá, bá biến thiên, thiên biến vạn, vạn biến ức, ức biến triệu, triệu biến hằng hà sa số, biến thiểu thành đa. Tức thuyết chú viết: “Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.” (3 lần)

* TỤNG CHÚ VÃNG SANH 

- Nẳng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lỵ đá tất đam bà tỳ, a di lỵ đá tỳ ca lan đế, a di lỵ đá tỳ ca lan đá, già di nhị già già na, chỉ đá ca lệ ta bà ha. (3 biến )

(Đốt đồ Mả)

- Hồi nghệ vong hồn A Di Đà Phật. Vong tọa Linh Sàng an thân tự tại. Linh Tự Tại Bồ Tát ma ha tát.

- An tọa linh. Kiềng thiềng lễ tứ … bái.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.320
Số người đang online: 530
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re