chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Sám ca sự tích Mục Kiền Liên

Đức Mục Kiền Liên lòng mong báo hiếu
Phóng nhãn quang chiếu khắp mười phương
Thấy Mẹ da bọc lấy xương
Ở nơi địa ngục trăm đường khổ đau.
Ngài liền xuống tìm mau đến Mẹ
Đem bát cơm dâng để đỡ lòng
Mẹ Ngài tay vói bốc ăn
Bỗng dưng cơm hóa than hồng ghê sao!
Thảm thân Mẹ gan bào ruột thắt
Đau lòng con nước mắt tuôn rơi
Liền lên bạch Phật xin người
Độ cho vong Mẫu thoát nơi ngục hình
Đức Phật dạy: “Bình sinh người đã
Gây ra nhiều ác quả dày sâu
Không ai độ thoát được đâu
Ngươi tuy hiếu thuận khó hầu cứu ra.
Phải nhờ đến xong qua giải hạ
Ngày tự tứ của cả chư Tăng
Là hôm tháng Bảy ngày rằm
Vu Lan bồn lập thành tâm cúng dường
Nhờ uy lực mười phương Tăng chúng
Chú nguyện cho ngày cúng Vu lan
Mẹ ngươi mới thoát khỏi đàng
Đọa nơi ngạ quỉ hay hàng súc sanh”.
Kể từ đó thiết thành ngày lễ
Để báo ân trời bể Mẹ Cha
Ngày rằm tháng Bảy của ta
Là ngày Xá tội cũng là Vu lan.
Là Phật tử ta càng hiếu thuận
Với ngày nầy hưởng ứng cho đông
Để đem thành kính một lòng
Cầu cho Cha Mẹ trong vòng bảy thân
Được giải thoát được phần siêu độ
Được sanh về Tịnh độ nhơn thiên
Mẹ Cha còn, được phước liền
Sống lâu vui vẻ, không phiền không đau.
Lòng báo hiếu kêu cầu trên Phật
Dưới chư Tăng với một tấc thành
Xin Phật, Tăng, nghĩ thương tình
Từ bi hộ niệm chứng minh cho rày.

- Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát ma ha tát.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.297
Số người đang online: 543
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re