chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Sám Thiền Sư

Một là nguyện chứng lòng thành
Từ bi tiếp dẫn về nhành Liên hoa
Hai là nguyện Phật hằng sa
Độ vong khỏi khổ ta bà trầm luân
Ba là nguyện Phật bao dung
Dẫn cho nhẹ tội về cung Diêu trì
Bốn là nguyện Phật từ bi
Độ vong ra khỏi A tỳ ngục môn
Năm là lạy Đức Thế Tôn
Tiếp dẫn thọ ký linh hồn Lạc bang
Sáu là nguyện dứt nghiệp oan
Vượt qua biển khổ được về Kỳ Viên
Bảy là nguyện xả tiền khiên
Xin cho dứt nghiệp về miền tiêu diêu
Tám là nguyện khỏi hà kiều
Cầu cho vong được hồn siêu Bửu đài
Chín là nguyện lạy Như Lai
Cầu cho linh tánh liên đài nêu danh
Mười là nguyện phát chí thành
Cầu cho vong giả siêu sanh mau về
Tri ân tiếp dẫn đề huề
Nguyện cho vong đặng mau về Tây Phương.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.134
Số người đang online: 562
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re