chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Các bài học Phật

MỤC LỤC

Cac Bai Hoc Phat_Phuc Trung Huynh Ai Tong

PHÚC TRUNG Huỳnh Ái Tông
PL. 2555

MỤC LỤC
PHẦN I. ĐẠI CƯƠNG
- Ấn Độ đến thời Đức Phật
- Lược sử Đức Phật
- Kiết tập Kinh điển
- Trào lưu tư tưởng Phật giáo Ấn Độ
- Các bộ phái Phật giáo Ấn Độ
- Sự truyền bá đạo Phật
- Phật giáo Trung Hoa
- Phật giáo Việt Nam
- Các tông phái Phật giáo tại Việt Nam

PHẦN 2. GIÁO LÝ CĂN BẢN
- Kinh điển Phật giáo
- Bốn đế
- Sáu độ
- Tám đường chánh
- Lý Luân Hồi
- Lý Nhân Duyên
- Mười hai nhân duyên
- Lý Nhân Quả
- Thiện ác nghiệp báo
- Năm giới
- Bố thí
- Ăn chay
- Cúng dường Tam Bảo
- Người Phật Tử chân chánh

PHẦN 3. THỰC HÀNH
- Phương pháp tu học hàng ngày
- Thiền
- Thiền: Con đường chuyển hóa
- Niệm Phật
- Niệm Phật: Pháp môn thù thắng
- Bát quan trai
- Nhập thất
- Cách thức trang thiết bàn Phật
- Nghi thức Chuông Mõ
- Tụng Kinh, Chủ lễ
- Ý nghĩa Kinh Nhật Tụng
- Huệ Năng Lục Tổ
- Ý nghĩa Lễ Vu Lan
- Ý nghĩa Lễ Phật Đản
- Xuân Di Lặc
- Ý nghĩa cờ Phật giáo Thế Giới
- Đoàn Trung Còn nhà học Phật miền Nam

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.084
Pháp Âm: 28.943
Đang truy cập
Hôm qua: 14493
Tổng truy cập: 7.842.948
Số người đang online: 772

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả