chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Các bài học Phật

PHÚC TRUNG Huỳnh Ái Tông
PL. 2555
 

MỤC LỤC

 
Ấn Độ đến thời đức Phật Chánh Hạnh.
Lược sử đức Phật Phúc Trung.
Kiết tập kinh điển Chánh Hạnh.
Trào lưu tư tưởng Phật giáo Ấn độ Chánh Hạnh.
Các bộ phái Phật giáo Ấn độ Chánh Hạnh.
Sự truyền bá đạo Phật Phúc Trung.
Phật giáo Trung Hoa Phúc Trung.
Phật giáo Việt Nam Phúc Trung.
Các tông phái Phật giáo tại Việt Nam Phúc Trung.
Kinh điển Phật giáo Chánh Hạnh.
Bốn đế Phúc Trung.
Sáu độ Phúc Trung .
Tám đường chánh Phúc Trung.
Lý Luân Hồi Phúc Trung
Lý Nhân Duyên Phúc Trung
Mười hai nhân duyên Phúc Trung
Lý Nhân Quả Phúc Trung
Thiện ác nghiệp báo Phúc Trung.
Năm giới Phúc Trung.
Bố thí Phúc Trung.
Ăn chay Phúc Trung.
Cúng dường Tam bảo Phúc Trung.
Người Phật Tử Chân Chánh Phúc Trung.
Phương pháp tu học hàng ngày Phúc Trung.
Thiền Phúc Trung.
Thiền con đường chuyển hóa Phúc Trung.
Niệm Phật Phúc Trung.
Niệm Phật Pháp môn thù thắng Chính Hạnh.
Bát quan trai Phúc Trung.
Nhập thất Phúc Trung.
Cách thức trang thiết bàn Phật Phúc Trung.
Nghi thức Chuông Mõ Phúc Trung.
Tụng kinh chủ lễ Phúc Trung.
Ý Nghĩa kinh nhật tụng Phúc Trung.
Chuông trống mõ và Chuông trống Bát Nhã
Huệ Năng Lục Tổ Phúc Trung.
Ý nghĩa lễ Vu Lan Chính Hạnh.
Ý nghĩa lễ Phật đản Phúc Trung.
Xuân Di Lặc Phúc Trung.
Ý Nghĩa cờ Phật Giáo Thế Giới Minh Đức  & Phúc Trung.
Đoàn Trung Còn nhà học Phật miền Nam Phúc Trung.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.826
Pháp Âm: 27.571
Đang truy cập
Hôm qua: 17420
Tổng truy cập: 10.734.865
Số người đang online: 586
PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả