chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Căn bản Phật giáoBÌNH ANSON

MỤC LỤC

01. Tóm tắt căn bản Phật giáo.
02. Tám pháp thế gian.
03. Về hạnh Bố thí.
04. Về Chánh ngữ.
05. Rằm tháng sáu: Ngày Chuyển pháp luân.
06. Sơ lược về lý Duyên khởi.
07. Về Bát quan trai giới.
08. Niệm Ân đức Tam bảo.
09. Về pháp tu thiền.
10. Vài câu vấn đáp về hành thiền.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.826
Pháp Âm: 27.571
Đang truy cập
Hôm qua: 17420
Tổng truy cập: 10.734.884
Số người đang online: 625
PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả