chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Cư Trần Lạc Đạo - Tập IICư Sĩ Chánh Trực
Toronto, Canada 2000 - PL 2544

MỤC LỤC
01. Ăn mặn, Ăn chay
02. Ân oán cõi đời
03. Bát Nhã Tâm Kinh
04. Cầu Trời có được gì không?
05. Chánh Ngữ
06. Dọn kho ăn Tết
07. Giác ngộ và Giải thoát
08. Làm sao gặp Phật?
09. Lương tâm và Phật tâm
10. Pháp môn chăn Trâu
11. Qua cơn mê

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.213
Pháp Âm: 26.002
Đang truy cập
Hôm qua: 17095
Tổng truy cập: 9.613.290
Số người đang online: 697

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả