chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

So sánh Kinh Trung A Hàm chữ Hán & Kinh Trung Bộ chữ Pali - HT. Thích Minh Châu

SO SÁNH KINH TRUNG A HÀM CHỮ HÁN &
KINH TRUNG BỘ CHỮ PALI

HT. Thích Minh Châu (1961)
Thích Nữ Trí Hải dịch Việt (1998)
Nguyên tác: Bhiksu Thich Minh Chau (1961),
"A Comparative Study of the Chinese Madhyama Agama
and the Pali Majjhima Nikaya", Ph.D. Thesis, Bihar University, India
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 2000


so-sanh-a-ham-trung-bo

MỤC LỤC

Bảng viết tắt

Tựa

Phần một

I. Dẫn nhập
II. Những bằng cứ chứng minh Trung A-hàm thuộc Nhất thiết hữu bộ
III. Vài đặc điểm của Nhất thiết hữu bộ và Thượng tọa bộ
IV. Tương quan giữa Trung A-hàm và Trung bộ

Phần hai - Những điểm đồng và dị giữa bản Hán tạng và bản Pàli.

Chương I: Sự phân loại thành phẩm và kinh
Chương II: Ni Đà Na
Chương III: Vai trò các nhân vật trong kinh
Chương IV: Giáo lý
Chương V: Đức Phật
Chương VI: Tăng già hay đoàn thể tỷ kheo
Chương VII: Kệ tụng
Chương VIII: Các ẩn dụ hay ngụ ngôn
Chương IX: Phần kết các kinh

Phần ba - 15 mẫu nghiên cứu tỷ giảo giữa các kinh P và C tương đương

Phần bốn - Phụ lục

BẢNG VIẾT TẮT

C: Trung A-hàm, bản chữ Hán.
NC: Nghiên cứu so sánh Trung A-hàm và Trung bộ kinh (xem Phụ Lục 5)
P: Trung bộ kinh, bản chữ Pàli.
S: chữ Phạn (Sanskrit).

Bảng viết tắt phần chú thích:

A.M.R.H.: "Đại thừa liên hệ với Tiểu thừa", N. Dutt.
C: Chữ Hán.
C.A.P.N.: "Bản so sánh kinh A-hàm chữ Hán và Kinh bộ Pali", C. Akanuma.
CMA: Trung A-hàm chữ Hán.
C No 30,vi,18b,3-4: Kinh chữ Hán số 30, hộp Tsê số 6, trang 18b, dòng 3 và 4.
C.S. No: Nghiên cứu so sánh Số... (xem Phụ Lục 5)
D.P.P.N.: Tự điển tên riêng Pali.
E.M.B.: Phật giáo Nguyên thủy.
F.H.T.T.T.: Fu-hsueh-ta-tzu-tien (Phật học Đại từ điển).
H.I.L.: Lịch sử Văn học Ấn độ, quyển 2, Winternitz.
JRAS.: Bào Hội Hoàng-gia Á-châu.
M.A.: Sớ giải Trung-bộ-kinh (Hội kinh-điển Pali).
M.L.S.: Trung-bộ-kinh (tiếng Anh).
M.R.E.T.: Những bản thảo Phật giáo còn sót lại được tìm thấy ở Đông Turkestan.
Ms.: Trung-a-hàm chữ Phạn.
Mv.: Đại-phẩm (ấn bản của Hội PTS)
P: Pàli
P.E.D.: Tự điển Pàli-Anh (Hội PTS).
PMN: Trung-bộ-kinh chữ Pàli.
P. No 2, (I, 89, 7-32): Kinh Pàli số 2, quyển I, trang 89, dòng 7 tới dòng 32.
PTS: Hội kinh-điển Pàli.
Q.A.: Hỏi và Trả lời.
Rev. Fr.: Thưa hiền-giả.
Sarv.: Nhất-thiết hữu-bộ.
Sk.: chữ Phạn.
S.L.: Văn học Nhất-thiết hữu-bộ.
Ther.: Thượng-tọa-bộ.
ThigA.: Sớ giải Trưởng-lão tăng-kệ. (Hội PTS).
T.M.N.: Trung-bộ-kinh Pàli (Hội PTS).
Tse: Hộp Tsê, Tục-tạng, ấn bản chữ Nhật.
Ven.: Thượng-tọa.
W.H.One: Thế-tôn.

Giảng sư

Nghe nhiều

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 49.305
Pháp Âm: 28.394
Đang truy cập
Hôm qua: 6054
Tổng truy cập: 695.416
Số người đang online: 151

Các tin khác

các mục khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT

Giảng sư Xem tất cả

hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re