chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

 

Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU 

 
 
 Bình Anson hiệu đính và trình bày
Perth, Tây Úc
20/11/2023
 
MỤC LỤC
 
 1. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
 2. Đức Phật và vấn đề cải tiến xã hội
 3. Trí tuệ trong đạo Phật
 4. Đạo đức trong nếp sống người Phật tử
 5. Nếp sống đạo hạnh và trí tuệ trong kinh Pháp cú
 6. Bốn pháp đưa đến hạnh phúc
 7. Ý nghĩa về Như Lai
 8. Nghĩa chữ "Không" theo đạo Phật nguyên thủy
 9. "Xây dựng một nền trật tự đạo đức mới cho loài người" dựa trên lời Phật dạy
 10. Thế nào là chánh tri kiến đi hàng đầu?
 11. Đức Phật và xử sự như thế nào khi được tôn trọng, cung kính, cúng dường
 12. Đức Phật và con người hiện đại
 13. Chứng đạt chánh trí
 14. Vai trò của các cảm thọ trong tiến trình giải thoát của đạo Phật
 15. Đạo Phật và nền trật tự đạo đức mới

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.663
Pháp Âm: 28.264
Đang truy cập
Hôm qua: 15273
Tổng truy cập: 10.705.337
Số người đang online: 805

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả