chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Hiệu lực cầu nguyện và Kinh người áo trắng

hieu-luc-cau-nguyen-va-kinh-nguoi-ao-trang

Thích Nhất Hạnh
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội 2005

(Giảng chung cho Phật tử và tín hữu Cơ Đốc)
Gồm những bài Pháp thoại do Thiền Sư Nhất Hạnh giảng từ ngày 7 tháng 3 năm 1996 đến ngày 13 tháng 3 năm 1996 và các bài Pháp thoại về Thiền và Trị liệu trong những Khóa Tu tại Làng Mai - Pháp
Phiên tả và hiệu đính: Chân Đạo Hành & Chân Tuệ Hương

MỤC LỤC

PHẦN MỘT: ĐỐI TƯỢNG SIÊU HÌNH
Những nghi vấn khi cầu nguyện
Tự lực và tha lực trong cầu nguyện
Cầu nguyện cho mình
Cầu nguyện cho người
Phương thức cầu nguyện
Thiết lập sự giao cảm
Năng lượng tu tập
Nghiệp báo và sự cầu nguyện
Mục đích của cầu nguyện
Ba điều cầu nguyện thông thường
Điều cầu nguyện của người tu

PHẦN HAI: CẦU ĐỐI TƯỢNG HIỆN HỮU
Cầu nguyện trong đạo Ki-tô

PHẦN BA: VAI TRÒ CỦA CẦU NGUYỆN TRONG Y KHOA
Tiến trình của Y khoa
Y khoa Cơ giới
Y khoa Thân tâm
Y khoa Cộng nghiệp

PHẦN BỐN: THIỀN VÀ TRỊ LIỆU
Thiền
Vài hiểu biết căn bản về Thiền và Trị liệu
Niệm
Kết sử
Mạn
Tàng thức
Sự lưu thông của tâm hành
Mũi tên thứ hai
Tai họa của dục
Vài bài Thiền tập có công năng Nuôi dưỡng và Trị liệu

LỜI KẾT
KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.082
Pháp Âm: 25.581
Đang truy cập
Hôm qua: 16287
Tổng truy cập: 8.269.495
Số người đang online: 524

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả