chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Kiến Tánh thành Phật giảng giảiHT. THÍCH THANH TỪ
 
Kiến Tánh Thành Phật là tác phẩm của Thiền sư Chân Nguyên, soạn vào đời Hậu Lê. Phần đầu sách là lời Tiểu Dẫn và Lời Tựa, phần trong sách nói về Kiến tánh thành Phật là phần chánh, phần này nói thẳng về Thiền, vì Thiền tông chủ trương tu là phải kiến tánh mới thành Phật. Nhưng tại sao trong sách Kiến Tánh Thành Phật dạy tu Thiền mà nói về pháp môn tu Tịnh độ? Và, ngài Chân Nguyên lập ra đài Cửu phẩm liên hoa ở chùa Quỳnh Lâm, chùa Hoa Yên, chùa Linh Ứng để làm gì? - Trong sách có hai phần: Phần một chỉ thẳng để cho người tu kiến tánh thành Phật, phần hai là phần phương tiện nhằm để thích hợp với trình độ căn cơ của người bình dân, Ngài dạy tu niệm Phật cầu vãng sanh. Đó là nói sơ lược qua nội dung quyển sách.

MỤC LỤC:
Dẫn nhập
A. Chánh văn - I. Lời tiểu dẫn
A. Chánh văn - II. Tựa
A. Chánh văn - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 1)
A. Chánh văn - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 2)
A. Chánh văn - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 3)
A. Chánh văn - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 4)
B. Giảng giải - I. Lời Tiểu Dẫn
B. Giảng giải - II. Tựa (Đoạn 1)
B. Giảng giải - II. Tựa (Đoạn 2)
B. Giảng giải - II. Tựa (Đoạn 3)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 1)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 2)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 3)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 4)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 5)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 6)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 7)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 8)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 9)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 10)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 11)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 12)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 13)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 14)
B. Giảng giải - III. Kệ Kiến Tánh (Đoạn 15)
B. Giảng giải - IV. Kết luận

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.040
Pháp Âm: 28.643
Đang truy cập
Hôm qua: 16371
Tổng truy cập: 6.469.270
Số người đang online: 631

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả

hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re