chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật giảng giải

MỤC LỤCHán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Ðà
Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh


MỤC LỤC

000. Sơ lược về Kinh Hoa Nghiêm
001. Mở đề
002. Dẫn nhập
01. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm
02. Phẩm Như Lai Hiện Tướng
03. Phẩm Phổ Hiền Tam Muội
04. Phẩm Thế Giới Thành Tựu
05. Phẩm Thế Giới Hoa Tạng
06. PhẩmTỳ Lô Giá Na
07. Phẩm Danh Hiệu Như Lai
08. Phẩm Bốn Thánh Đế
09. Phẩm Quang Minh Giác
10. Phẩm Bồ Tát Vấn Minh
11. Phẩm Tịnh Hạnh
12. Phẩm Hiền Thủ
13. Phẩm Thăng Lên Đỉnh Núi Tu Di
14. Phẩm Kệ Khen Ngợi Trên Đỉnh Tu Di
15. Phẩm Thập Trụ
16. Phẩm Phạm Hạnh
17. Phẩm Công Đức Ban Đầu Phát Tâm
18. Phẩm Minh Pháp
19. Phẩm Thăng Lên Cung Trời Dạ Ma
20. Phẩm Kệ Khen Ngợi Trong Cung Dạ Ma
21. Phẩm Thập Hạnh
22. Phẩm Mười Tạng Vô Tận
23. Phẩm Thăng Lên Cung Trời Đâu Suất
24. Phẩm Kệ Tán Trên Cung Trời Đâu Suất
25. Phẩm Thập Hồi Hướng -01
25. Phẩm Thập Hồi Hướng -02
25. Phẩm Thập Hồi Hướng -03
25. Phẩm Thập Hồi Hướng -04
25. Phẩm Thập Hồi Hướng -05
25. Phẩm Thập Hồi Hướng -06
25. Phẩm Thập Hồi Hướng -07
25. Phẩm Thập Hồi Hướng -08
25. Phẩm Thập Hồi Hướng -09
25. Phẩm Thập Hồi Hướng -10
25. Phẩm Thập Hồi Hướng -11
26. Phẩm Thập Địa
27. Phẩm Thập Định
28. Phẩm Thập Thông
29. Phẩm Thập Nhẫn
30. Phẩm A Tăng Kỳ
31. Phẩm Như Lai Thọ Lượng
32. Phẩm Trụ Xứ Của Các Bồ Tát
33. Phẩm Pháp Không Nghĩ Bàn Của Phật
34. Phẩm Mười Thân Biến Tướng Của Như Lai
35. Phẩm Vẻ Đẹp Quang Minh Công Đức Của Như Lai
36. Phẩm Hạnh Phổ Hiền
37. Phẩm Như Lai Xuất Hiện
38. Phẩm Lìa Thế Gian
39. Phẩm Vào Pháp Giới (1)
39. Phẩm Vào Pháp Giới (2)
39. Phẩm Vào Pháp Giới (3)
39. Phẩm Vào Pháp Giới (4)
40. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vào Cảnh Giới Giải Thoát Không Nghĩ Bàn

* Đang cập nhật các Phẩm tiếp theo……

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.030
Pháp Âm: 28.570
Đang truy cập
Hôm qua: 14161
Tổng truy cập: 6.118.940
Số người đang online: 617

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả

hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re