chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Tuyển tập Theo Dấu Chân Xưa - Quyển 1

MỤC LỤCGiảng Sư: Đại Đức Thiện Minh
Nhà Xuất Bản tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
PL. 2557 – DL. 2013

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: PHẬT GIÁO VÀ CƯ SĨ

Hôn nhân hạnh phúc
Pháp Tu của người Cư sĩ tại gia
Ý nghĩa Quy y và thọ Ngũ Giới cấm
Cách sử dụng tài sản của Người Cư sĩ
Tình Cha núi cả
Người Phật tử
Tu Phật là khéo ứng dụng Tứ Vô Lượng Tâm
Trong bịnh khổ biết thân hư huyễn
Bài học làm Người
Pháp và Quà
Phước Báu
Sanh tử chỉ là giấc mộng đêm qua

CHƯƠNG II : PHẬT GIÁO VÀ KINH TẠNG
Hạnh phúc đến từ đâu
Kinh huân tập công đức
Nghiệp
Bài Kinh Catuma
Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái
Bài Kinh Người Chăn Bò
Bài Kinh Từ Bi
Bốn Pháp chúc mừng
Bài Kinh Pháp Môn Căn Bản
Đế Thích vấn đạo
Hồi hướng vong linh
Tìm hiểu ân đức Pháp
Đại Kinh Rừng Sừng Bò
Tất cả lậu hoặc
Tìm hiểu Kinh Phật Lực
Quả báu của Sa Môn
Diệt Ái

CHƯƠNG III: PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC
Kinh giáo giới La Hầu La
Sức mạnh của tuổi trẻ
Lựa chọn cho tương lai
Hạnh kiểm người Tu
Tu Học
Chữ Tâm trong Phật giáo
Chữ Đức trong Phật giáo

CHƯƠNG IV: PHẬT GIÁO VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG
Thiền – Lợi ích của Thiền
Pháp Độ
Mười tờ giấy cuộc đời
Pháp trong cuộc sống
Ba điều bất hạnh
Dễ và Khó
Mười ba điều suy ngẫm
Bốn điều khó được
Hương thơm đức hạnh
Nghệ thuật làm đẹp Thân và Tâm
Lãnh đạo theo quan điểm Phật giáo
Hạnh con Rùa
Nhân Quả
Im lặng và khiêm tốn

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.144
Pháp Âm: 25.761
Đang truy cập
Hôm qua: 16647
Tổng truy cập: 8.767.787
Số người đang online: 656

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả