chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Lễ thế phát xuất gia gieo duyên cho 28 Phật tử trên đất Phật - Thích Nhật Từ

Nghe thêm

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.663
Pháp Âm: 28.264
Đang truy cập
Hôm qua: 15273
Tổng truy cập: 10.704.630
Số người đang online: 739