chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Cảm ơn người tổn hại ta

Chúng ta phải cảm ơn họ, bởi vì họ đã rèn luyện tâm trí ta, vượt qua được thử thách. Đối với người tổn hại, ta nếu ta sanh tâm oán hận trả thù vậy thì hết công đức, thì phiền phức vô cùng.
 

 
Tại sao vậy?, vì chắc chắn bạn rơi vào ba đường khổ, đời sao oan oan tương báo trả thù lẫn nhau không bao giờ chấm dứt, hai bên đều nhận lấy khổ đau, khổ đau này không phải một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp hà tất phải như thế.

Nếu chúng ta có thể tha thứ cho họ, thành tựu đức hạnh chính mình, cũng sẽ mang lại công đức cho họ. Vì sao vậy, vì không có họ đức hạnh của ta chưa trải qua thử thách, họ đến để khảo nghiệm ta đó mà, cần phải xem họ như Phật hay Bồ Tát.

Thành tựu một đời của Thiện Tài Đồng Tử - Ngài tu như thế nào, chính là tu như thế đó. Tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức của ta, họ dùng thái độ cực ác đối đãi chúng ta, giống như người thầy, một người thầy nghiêm khắc, xem thấy bạn làm không vừa lòng, luôn muốn đánh bạn, la mắng bạn, dạy dỗ bạn, thầy giáo đấy.

Chúng ta phải dùng tâm cảm ơn đối đãi, tâm trí của bạn mới kiến lập và rèn luyện thân tâm thêm kiên định.

Là những đệ tử sơ cơ của Đức Như Lai - chúng ta cố gắng học tập & hành trì nhé !

Ban Biên Tập
 

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.959
Pháp Âm: 26.142
Đang truy cập
Hôm qua: 18713
Tổng truy cập: 10.082.938
Số người đang online: 561

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả