chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Kinh Tỳ Kheo Na TiênĐoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải
Nguyễn Minh Hiển hiệu đính
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2009

MỤC LỤC CHI TIẾT:

Lời nói đầu

QUYỂN THƯỢNG.

I. Duyên Khởi
II. Xuất Sanh
III. Chứng Đạo
IV. Độ Sanh
V. Hội Ngộ
VI. Thỉnh Vấn
VII. Vấn Đáp

1. Mục đích xuất gia
2. Tái sanh
3. Các điều lành
4. Hiếu thuận
5. Tinh tấn
6. Nhớ nghĩ điều lành
7. Nhất tâm
8. Trí tuệ
9. Công năng của các điều lành
10. Ai tái sanh
11. Không còn tái sanh
12. Trí tuệ của người đắc đạo
13. Năm tâm lành

QUYỂN TRUNG.

I. Các Vấn Đề Về Tâm Thức

1. Cảm xúc và sự khổ, vui
2. Sau khi chết
3. Nguyên nhân tái sanh
4. Danh và thân
5. Vòng tròn sanh tử
6. Cội nguồn sanh tử
7. Nhân duyên sanh
8. Bản ngã
9. Căn và thức
10. Xúc nhập
11. Lạc thọ
12. Hiểu rõ và nhận biết
13. Tư tưởng
14. Sự rung động trong lòng
15. Phân biệt
16. Căn và trần

II. Sanh Tử Và Niết Bàn

1. Nghiệp quả sai biệt
2. Nên sớm làm việc thiện
3. Địa ngục
4. Niết-bàn
5. Ai nhập niết-bàn
6. Vì sao biết niết-bàn là vui?
7. Vì sao biết có phật?
8. Người đắc đạo có khổ hay không?
9. Đắc đạo và nhập niết bàn

QUYỂN HẠ.

I. Việc Làm Và Nhân Quả

1. Không ai hơn Phật
2. Làm theo kinh Phật
3. Sau khi chết
4. Nhân quả nối tiếp
5. Dự tri nhân quả

II. Phật Và Đệ Tử

1. Phật đang ở đâu?
2. Tự yêu mến thân thể
3. Phật không giống thế gian
4. Ngụy biện
5. Ai là thầy của Phật

III. Tu Tập Và Giải Thoát

1. Hai giọt lệ
2. Người được giải thoát
3. Trí nhớ
4. Phát khởi trí nhớ
5. Độ người cũng như trị bệnh
6. Thuyền chở đá
7. Vì sao phải lo tu hành
8. Sự hóa hiện của tâm thức
9. Nhân duyên hiểu đạo
10. Thiện ác và tội phước
11. Người đắc đạo và các việc lạ
12. Ngưng hơi thở
13. Trí tuệ của người đắc đạo

IV. Đoạn Kết
 

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.367
Pháp Âm: 26.002
Đang truy cập
Hôm qua: 17451
Tổng truy cập: 9.631.593
Số người đang online: 490

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả