chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Kho tàng tâm của các Bậc Giác Ngộ

Kết quả hình ảnh cho KHO TÀNG TÂM CỦA CÁC BẬC GIÁC NGỘ

The Heart Treasure of the Enlightened Ones
Nguyên tác: Patrul Rinpoche - Bản dịch Anh: Nhóm dịch thuật Padmakara
Bản dịch Việt: An Phong Đương Đạo
Thiện Tri Thức, 1999

Sự thực hành

Cái Thấy, Thiền Định và Hành Động

Một Bài Giảng Tốt Đẹp trong lúc Bắt Đầu, lúc Giữa và Kết Thúc bởi Patrul Rinpoche với bình giảng của Dilgo Khyentse. Dịch từ tiếng Tây Tạng bởi Nhóm dịch thuật Padmakara. The Heart Treasure of the Enlightened Ones Shambhala, 1992. Bản dịch Anh: Nhóm dịch thuật Padmakara. Kho Tàng Tâm của các Bậc Giác Ngộ Thiện Tri Thức, 1999. Bản dịch Việt: An Phong và Đương Đạo. Hình bên: Đức DILGO KHYENTSE RINPOCHE (1910-1991)

OM MANI PADME HŪM

31. Tâm thức không thể đảm đương tất cả những thực hành quán tưởng;
Thiền định về một vị Phật là thiền định về tất cả chư Phật.
Bất cứ cái gì xuất hiện, những hình tướng là hình sắc của Quán Thế Âm;
Trong cảnh giới của thân thể bổn tôn, xuất hiện nhưng trống không, hãy trì tụng thần chú sáu âm.

32. Những trì tụng, công phu và thần chú chỉ là những rắc rối;
Thần chú sáu chữ bao gồm tất cả là âm thanh thực sự của Pháp.
Tất cả âm thanh không gì khác hơn là lời của Quán Thế Âm;
Nhận biết chúng như là thần chú, âm vang nhưng trống không, hãy trì tụng thần chú sáu âm.

64. Một bổn tôn, Quán Thế Âm, hiện thân của tất cả chư Phật;
Một thần chú, sáu chữ, hiện thân của mọi thần chú;
Một Pháp, Bồ đề tâm, hiện thân của cả thảy thực hành trong hai giai đoạn phát triển và thành tựu.
Biết cái một nó giải thoát cho tất cả, hãy trì tụng thần chú sáu âm.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.078
Pháp Âm: 28.830
Đang truy cập
Hôm qua: 15740
Tổng truy cập: 7.353.794
Số người đang online: 651

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả

hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re