chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Tu hành tâm linh liên hệ với Trung Ấm

Kết quả hình ảnh cho Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Ấm

L’ENTRAINEMENT SPIRITUEL EN RELATION AVEC LE BARDO
TULKU PEMA WANGYAL, 1985
TU HÀNH TÂM LINH LIÊN HỆ VỚI TRUNG ẤM

Nguyễn An Cư dịch - Thiện Tri Thức, 2000

NỘI DUNG

Chương I: Đưa vào bardo
Chương II: Những điều sơ khởi
Chương III: Sáu bardo
Chương IV: Kyéné bardo và Samten bardo
Chương V: Milam bardo
Chương VI: Chika bardo
Chương VII: Thiền định về trao đổi nhận và cho
Chương VIII: Quy y
Chương IX: Chika bardo (tiếp)

Cheunyi bardo
Sipai bardo
 
Chương X: Kết luận

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.504
Pháp Âm: 26.007
Đang truy cập
Hôm qua: 14292
Tổng truy cập: 9.694.902
Số người đang online: 529

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả