chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Kinh tụng hằng ngày

MỤC LỤC

07nhat1

TỔNG HỢP 49 KINH CĂN BẢN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG
TỲ-KHEO THÍCH NHẬT TỪ

biên soạn

---o0o---

SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

--- o0o ---

Ấn tống lần thứ nhất tại Việt Nam, 1994 (3000 quyển)
Ấn tống lần thứ hai tại Ấn Độ, 2002 (6000 quyển)
Để có ấn bản vi tính hoàn chỉnh, xin liên lạc địa chỉ điện thư: thichnhattu@yahoo.com

ooOoo

Trình bày bìa: MAMCHAND CHOUDARY
Đánh vi tính: NHẬT HẠNH
Dò bản: THÍCH THIỆN HUỆ, THÍCH NỮ LIÊN HIẾU,
THÍCH NỮ HUỆ PHÚC, THÍCH NỮ LIÊN HOÀ

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.140
Pháp Âm: 25.724
Đang truy cập
Hôm qua: 14644
Tổng truy cập: 8.673.764
Số người đang online: 603

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả