chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phải giải cởi trói cho mình trước khi giải cứu người khác - 15/02/2001 - Thích Nhất Hạnh

Nghe thêm

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.082
Pháp Âm: 25.581
Đang truy cập
Hôm qua: 16287
Tổng truy cập: 8.269.663
Số người đang online: 600