chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Xin cứu độ Mẹ ĐấtTHÍCH TRÍ SIÊU
Nhà xuất bản Phương Đông

Sách này nói về sự liên quan chặt chẽ giữa con người và trái đất, cả hai đồng sinh cộng tử. Con người không thể sống riêng lẻ một mình nếu các loài khác bị tiêu diệt.

MỤC LỤC:

PHẦN I 
LỜI NÓI ĐẦU

I/ MẸ ĐẤT
II/ MẸ ĐẤT ĐANG BỊ TÀN HOẠI

1. Màng ozone bị thủng lỗ
2. Bầu khí quyển tăng nhiệt
3. Rùng cây bị đốn phá
4. Đất mầu thành đất muối
5. Sông biển thành cống rãnh

PHẦN II 
III/ MẸ ĐẤT BỆNH THÌ CHÚNG SINH BỆNH
1. Xã hội nô lệ hóa
2. Tỵ nạn thiên nhiên
3. Không khí, nước và thức ăn ô nhiễm

IV/ NGUYÊN NHÂN MẸ ĐẤT BỆNH
1. Sự u mê, tham lam, ích kỷ
2. Gương xưa châu Đại Dương

V/ XIN CỨU ĐỘ MẸ ĐẤT
1. Phật pháp bất ly thế gian pháp
2. Sống đời tỉnh thức
3. Hiếu sinh và tình thương nhân loại
4. Thiểu dục tri túc
5. Thông điệp 

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.959
Pháp Âm: 26.135
Đang truy cập
Hôm qua: 17686
Tổng truy cập: 10.041.388
Số người đang online: 745

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả