chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Người đồng tính luyến ái có được phép thọ giới Tỳ kheo không?

Kết quả hình ảnh cho Người Đồng Tính Luyến Ái Có Dược Phép Thọ Giới Tỳ Kheo Không
 
Chính Đức Phật cũng không bao giờ phê phán về mặt đạo đức đối với những hành động tình dục đồng tính. Những nguồn tư liệu sớm nhất cho thấy rằng đồng tính luyến ái không được bàn luận như là vấn đề đạo đức. Tuy nhiên, có rất nhiều cuộc trao đổi về hoạt động đồng tính luyến ái được phản ánh trong luật Tỳ kheo. Bất cứ loại hoạt động tính dục nào, cho dù đó là đồng tính hay khác tính, đều bị giới luật ngăn cấm và có nhiều loại hình phạt đối với những người vi phạm. Dâm dục là điều cấm đầu tiên trong bốn Ba la di và bất cứ vị Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào phạm phải giới này đều bị tẩn xuất suốt đời. Những lỗi nhẹ hơn, chẳng hạn thủ dâm hay phạm hạnh không tốt thì hình phạt tùy theo đó cũng sẽ nhẹ hơn. 

Vấn đề đồng tính luyến ái nổi lên rõ ràng liên quan đến tổ chức Tăng. Những người đồng tính không được thọ giới Tỳ kheo, trong đó bao gồm cả người ái nam ái nữ và cả loại người mà kinh điển Pali gọi là Pandakas. Thuật ngữ này không rõ ràng chỉ cho người nào hay hành động nào, nhưng Peter Harvey, trong tác phẩm An Introduction to Buddhist: Foundations, Values and Issues (Trường Đại học Cambridge ấn hành, năm 2000), đã kết luận rằng, Pandakas chỉ cho loại người loạn chức năng ham muốn tình dục đồng tính nam. Còn Zwilling thì cho rằng Pandakas là loại ham muốn xấu xa, có thể là “lệch lạc tình dục, đồng tính luyến ái”. Hạng người đó Đức Phật không cho gia nhập Tăng đoàn, bởi vì có thể họ sẽ làm xấu phẩm hạnh của các thành viên khác. Sự nguy hại đó ảnh hưởng đến uy tín của Tỳ kheo và Tỳ kheo ni đối với xã hội và có nguy cơ phá vỡ đời sống Tăng vì nó cản trở tiến trình tu tập. 

Thầy Thích Pháp Tịnh (Làng Mai, Pháp Quốc)

Theo thực tập của Làng Mai, khi một thiền sinh có khuynh hướng đồng tính luyến ái muốn thực tập và hoà nhập vào đoàn thể những người xuất gia, trước tiên đối với Đại chúng là không nên kỳ thị họ, hơn nữa nên hiểu đây không phải là một căn bệnh họ cũng có khả năng tu tập thành công như những người khác. Nhờ Tăng nhãn quán sát, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ tưới tẩm thêm những hạt giống lành, tốt trong họ lớn mạnh để có thêm niềm vui và hạnh phúc. Khi hạt giống của tình thương, của hiểu biết, của tha thứ phát triển mạnh mẽ, họ có đủ niềm vui, hạnh phúc, họ cắm rễ sâu sự thực tập thì hạt giống kia không được tưới tẩm thì tự nhiên rơi vào tàng thức và nằm yên đó dưới dạng hạt giống. Sự tu tập thành công của họ cũng là sự thành công của đại chúng. Đại chúng tu tập vững chãi, đầy tình thương và hiểu biết cũng giúp chuyển hoá hạt giống không lành kia trong đương sự.

Đối với đương sự cần thể hiện mức độ thiện chí muốn tu tập mạnh mẽ để vượt qua tập khí chính mình, cũng cần nổ lực tiến tu để giúp đại chúng có thêm niềm tin nơi sự chuyển hoá chính mình. Đây là niềm vui lớn cho đại chúng. Trong thời gian còn là Sadi hay Sadini phải thực tập hết lòng, nương tựa vào Tăng thân, tin tưởng vào pháp môn, uy nghi và giới luật mình hành trì để cùng với đại chúng tu tập. Sự quyết tâm của mình làm Tăng thân có niềm tin hơn. Thực ra không ai kỳ thị mình hết, ai cũng muốn dìu dắt mình trên đường chuyển hoá một khi mình sống có tình huynh đệ. Đánh mất tình huynh đệ, không còn niềm vui trong tu tập thì mình dễ có khuynh hướng nghĩ rằng đại chúng đang kỳ thị mình, không chấp nhận mình và muốn tẩy chay mình. Vấn đề là tu tập làm sao để mọi người hiểu mình, nâng đỡ mình để tình trạng cho rằng ‘bị kỳ thị’ không xảy ra. Sau vài năm thực tập như vậy mà không có chuyện vướng mắc đáng tiếc nào xảy ra có liên quan đến hạt giống luyến ái kia, nghĩa là đại chúng đã có niềm tin nơi mình thì việc thọ giới Tỳ Kheo có thể xảy ra sau khi có sự soi sáng và chấp thuận của toàn thể đại chúng cho đương sự được thọ giới Tỳ Kheo. 

Tóm lại, những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái có được phép thọ Tỳ Kheo hay không phần lớn ở sức chuyển hoá của đương sự. Tự mình thay đổi chính mình sẽ giúp đại chúng thay đổi cái nhìn về mình. Nương vào Giới luật và Uy nghi làm chỉ nam hướng dẫn tu tập cho mình. 

Thân ái.
Thích Pháp Tịnh (http://langmai.info/)
Damien Keown (Gia Quốc Việt dịch)

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.504
Pháp Âm: 26.007
Đang truy cập
Hôm qua: 14073
Tổng truy cập: 9.710.055
Số người đang online: 655

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả