chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Ai tạo nghiệp?

MỤC LỤCTHIỆN PHÚC
 
MỤC LỤC

Lời mở đầu.
Chương 1: Nghiệp là gì?
Chương 2: Đặc điểm của Nghiệp
Chương 3: Thuyết Nghiệp Báo trong đạo Phật
Chương 4:  Lời  Phật  dạy  về  Nghiệp  Báo
Chương 5: Tiến trình của Nghiệp
Chương 6: Gieo Nhân nào gặt Quả đó
Chương 7: Nghiệp không bao giờ mất
Chương 8: Nghiệp chướng
Chương 9: Các loại Nghiệp dẫn đến Luân Hồi
Chương 10: Thân nghiệp
Chương 11: Khẩu nghiệp
Chương 12: Ý nghiệp
Chương 13: Thiện Ác nghiệp
Chương 14: Nghiệp đời trước
Chương 15: Nghiệp mới
Chương 16: Những loại Nghiệp khác
Chương 17: Ngũ Vô Gián Nghiệp
Chương 18: Biệt Nghiệp vọng kiến
Chương 19:  Ai chịu  trách nhiệm  cho  Nghiệp  của mình
Chương 20: Thiện Ác
Chương 21: Thiện pháp
Chương 22: Bất Thiện pháp
Chương 23: Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành, Tự tịnh kỳ ý
Chương 24: Thiểu Dục Tri Túc
Chương 25: Chế ngự Tham lam-Sân hận-Si mê-Đố kỵ và những hành động xấu ác khác
Chương 26: Phóng dật-buông lung
Chương 27: Cố đừng chối bỏ Nhân Quả để tạo thêm Nghiệp
Chương 28: Bồ Tát sợ Nhân, Chúng sanh sợ Quả
Chương  29: Tu  tập  thêm  Thiện  Nghiệp
Chương 30: Thân Tam-Khẩu Tứ-Ý Tam
Chương 31: Thanh tịnh Hắc Nghiệp
Chương 32: Sám hối Tam Nghiệp
Chương 33: Làm thế nào để phản tỉnh Tam Nghiệp Thân-Khẩu-Ý?
Chương 34: Tu là chuyển Nghiệp
Chương  35:  Hành  giả với Nghiệp  báo
Tài liệu tham khảo

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.976
Pháp Âm: 26.147
Đang truy cập
Hôm qua: 16975
Tổng truy cập: 10.095.843
Số người đang online: 581

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả