chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Nikaya với khoa học và thế giới siêu hìnhTỳ-kheo Pani Giới Pháp

Đức Phật dạy

“-- Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt đến sự tận cùng thế giới” (Bài kinh Thế Giới Dục Công Ðức, S.iv,93)

“- - Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt” (Kinh Rohitassa, Tăng Chi 1, Chương 4, Phẩm Rohitassa)
 
MỤC LỤC

NIKAYA VÀ KHOA HỌC
1. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn và Big Bang.
2. Kinh Nikaya và vũ trụ.
3. Tối tăm của vô minh hắc ám hơn nhiều lần tối tăm của biển cả.
4. Hy hữu trong biển lớn.
5. Thánh sản từ biển Pháp.

BỐN THẾ GIỚI SIÊU HÌNH TRONG KINH TẠNG NIKAYA
1. Thực tế mâu thuẫn.
2. Nhận định từ kinh văn và từ thực tế khách quan.
3. TGSH của tưởng tri và của tuệ tri.
4. Những giá trị thiêng liêng của TGSH trong kinh tạng Nikaya.
4.1. Vai trò chủ động của con người.
4.2. Minh và Hạnh chiến thắng cả TGSH.
4.3. Phạm Thiên vẫn đang hiển hiện trước mắt mọi người.
4.4. Chư Thiên và A-tu-la: Những cuộc chiến tranh siêu hình khốc liệt.
4.5 .Thiên đàng và địa ngục: Hai ngã đường tự chọn.
4.6. Những tế đàn cứu chuộc.

5. Kết luận ba, bốn, năm, sáu phải.
 
PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP: HAI PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY QUAN TRỌNG TRONG ĐẠO PHẬT
1. Tư duy phân tích.
2. Tư duy tổng hợp.

QUÁN KHỔ TRONG VÔ THƯỜNG, HAY QUÁN KHỔ TRÊN VÔ THƯỜNG? QUÁN VÔ NGÃ TRONG KHỔ, HAY QUÁN VÔ NGÃ TRÊN KHỔ?
1. Quán khổ trong vô thường. Quán vô ngã trong khổ.
1.1. Quán khổ trong vô thường.
1.2. Quán vô ngã trong khổ.

2. Quán khổ trên vô thường. Quán vô ngã trên khổ.
2.1. Quán khổ trên vô thường.
2.2. Quán vô ngã trên khổ.

"Pháp thí, thắng mọi thí!
Pháp vị, thắng mọi vị!
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!
Ái diệt, dứt mọi khổ!"

(Pháp Cú 354)

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.144
Pháp Âm: 25.736
Đang truy cập
Hôm qua: 17501
Tổng truy cập: 8.714.286
Số người đang online: 608

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả