chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Sắc tướng và thật tướng, Vấn đề Nhị Đế trong Tứ Đại Thuyết phái của Phật giáo

hoasen1a

Prof. Guy Newland, Ph.D.
Tâm Hà Lê Công Đa
 chuyển ngữ

MỤC LỤC
 
LỜI NÓI ĐẦU - GS. Guy Newland
LỜI NGƯỜI DỊCH - Tâm Hà Lê Công Đa

CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ NHỊ ĐẾ TRONG TỨ ĐẠI THUYẾT PHÁI
CHƯƠNG II: TRƯỜNG PHÁI PHÂN BIỆT THUYẾT (ĐẠI TỲ BÀ SA)
 
Tục Đế
Chân Đế
Vô Ngã

CHƯƠNG III: TRƯỜNG PHÁI KINH LƯỢNG BỘ
 
Những Thuật Ngữ Tương Đương và Các Thí Dụ
Tỷ Lượng
Hiện Lượng
Những Định Nghĩa
Kết Luận

CHƯƠNG IV: NHỮNG TRƯỜNG PHÁI ĐẠI THỪA
 
Nhị Đế Như Là Một Nhất Thể

CHƯƠNG V: TRƯỜNG PHÁI DUY THỨC
 
Vạn Pháp Do Tâm Tạo
Duy Thức
Tam Tính
Ngôn Ngữ và Mối Liên Hệ
Nhị Đế
Trung Quán Tông và Duy Thức 

CHƯƠNG VI: TRƯỜNG PHÁI TRUNG QUÁN
CHƯƠNG VII: ĐỘC LẬP BIỆN CHỨNG PHÁI - TRUNG QUÁN TÔNG

Hiện Hữu Rốt Ráo
Màn Huyễn Thuật
Những Định Nghĩa Về Nhị Đế
Phân Loại Phúc Đế
Độc Lập Kinh Thủ Và Độc Lập Du Già
Vô Ngã

CHƯƠNG VIII: QUY MẬU BIỆN CHỨNG PHÁI - TRUNG QUÁN TÔNG
 
Vạn Pháp Do Tâm Tạo
Tính Hiệu Lực Công Ước
Nhị Đế
Cơ Sở Của Phân Chia Nhị Đế
Mối Liên Hệ Giữa Nhị Đế
Các Thuật Ngữ “Phúc Đế” và “Chân Đế”
Những Định Nghĩa
Phân Loại Phúc Đế

CHƯƠNG IX: NHỊ ĐẾ VÀ BỒ TÁT ĐẠO

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.627.368
Số người đang online: 632

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả

hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re