chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Thiền là gì?Thích Thông Huệ
Nhà xuất bản Phương Đông TP. HCM 2002

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương một: Thiền là gì?

I. Dẫn nhập
II. Những nét khái quát về Thiền
III.Những điều cần cho một hành giả tu Thiền
IV. Kết luận

Chương hai: Như huyễn

I. Khái lược
II. Nội dung
III. Ý nghĩa trong sự tu hành

Chương ba: Tri vọng

I. Khái niệm về vọng
II. Pháp biết vọng
A. Biết vọng liền buông
B. Biết vọng không theo
III. Tánh biết vọng
IV. Một số ngộ nhận về thiền pháp Tri vọng

Chương bốn: Thuật tác động thẳng

I. Chỉ thẳng tâm người
II. Thấy tánh thành Phật
III. Một số thủ thuật khai tâm

Chương năm: Vô sư trí

I. Trí tuệ hữu sư và vô sư.
II. Những vấn đề liên quan đến vô sư trí

Chương sáu: Tâm Thiền

I. Từ một câu chuyện...
II. .... Đến ý nghĩa tâm Thiền
III. Con đường thể nhập tâm Thiền

1. Kinh Niệm Xứ và Thiền Nguyên Thủy
2. Các kinh điển Đại Thừa
3. Thiền đốn ngộ

Kết luận.

 

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 48.046
Pháp Âm: 28.376
Đang truy cập
Hôm qua: 8405
Tổng truy cập: 1.944.329
Số người đang online: 308

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT

Giảng sư Xem tất cả

hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re