100 câu hỏi Phật Pháp (Tập 1) - Thích Phước Thái - Chùa Bửu Châu - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

100 câu hỏi Phật Pháp (Tập 1) - Thích Phước Thái

100 CÂU HỎI PHẬT PHÁP (TẬP 1)
Thích Phước Thái

Lời đầu sách

Quyển sách 100 Câu Hỏi Phật Pháp nầy, những câu trả lời trong đây, phần lớn, là chúng tôi giải đáp những nghi vấn thắc mắc của quý tu sinh trong những khóa tu Kết kỳ niệm Phật, do chúng tôi cùng với quý thầy đứng ra tổ chức. Ngoài ra, chúng tôi góp nhặt lại những giải đáp thắc mắc đã được đăng trong các số báo Hương Đạo từ số đầu cho đến số 7. Ở đây, chúng tôi cũng xin thưa rõ để quý độc giả khỏi phải ngộ nhận: Tại sao chúng tôi lại dám góp nhặt những bài giải đáp của Ban Hoằng Pháp mà lại đem in vào đây làm riêng cho quyển sách của chúng tôi? Xin thưa: Những điều giải đáp đó, là do cá nhân chúng tôi phụ trách. Vì chúng tôi làm trong Ban Hoằng Pháp, nên khi giải đáp, thì chúng tôi chỉ nêu là Ban Hoằng Pháp, chớ chúng tôi không có nêu rõ đích danh của chúng tôi.

Nay vì muốn in lại thành một quyển sách để phổ biến rộng rãi cho nhiều người đọc, nên chúng tôi gom nhặt lại để in chung vào đây cho tiện bề quý độc giả tìm hiểu. Do đó, nên chúng tôi thấy cần phải thưa rõ để quý vị khỏi phải thắc mắc.

Qua những câu hỏi của quý liên hữu, phật tử mà chúng tôi đã giải đáp, thật ra, những điều giải đáp ngắn gọn sơ sài nầy, cũng chưa đạt được sự thỏa mãn yêu cầu của quý vị. Nhưng với tinh thần trao đổi học hỏi với nhau, tùy theo khả năng hiểu biết của chúng tôi tới đâu, thì chúng tôi thật tâm, cố gắng giúp cho quý vị tới đó.

Khi cho in quyển sách nầy, mục đích chính của chúng tôi là nhằm đáp lại lời hứa của chúng tôi trước quý tu sinh của Cực lạc liên hữu - Liên Xã Quang Minh đạo tràng trong khóa tu kết kỳ niệm Phật kỳ 4, tổ chức tại đạo tràng Quang Minh, từ ngày 5/4/05 đến ngày 12/4/05. Trong khi trả lời trực tiếp qua những câu hỏi mà những vị đó đã ghi bằng giấy, sau đó, chúng tôi có nói là chúng tôi sẽ ghi lại những điều giải đáp nầy, cũng như gom góp lại những câu hỏi của những khóa tu học của những lần trước ở Quang Minh và Phước Huệ, in lại thành sách để cống hiến cho quý vị đọc và tìm hiểu thêm. Thiết nghĩ cũng rất hữu ích trong việc học hỏi.

Có những câu hỏi nêu ra, tuy hết sức tầm thường, nhưng lại là điều rất thực tế và đã được những vị đó ôm ấp từ lâu. Hơn nữa, khi giải đáp qua những câu hỏi thật thà đầy chân tình nầy, thật chúng tôi cũng vô cùng xúc động. Vì đây, mới thật sự là xuất phát tự cõi lòng của người thật tâm muốn biết. Cho nên, khi xem qua những câu hỏi và những câu trả lời mộc mạc chân tình của người hỏi và người trả lời, mong quý độc giả thương tình cảm thông cho sự hiểu biết thô sơ nông cạn của chúng tôi. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành tri ân quý liên hữu, phật tử đã nêu ra những câu hỏi. Nhờ đó, mà hôm nay, mới có được quyển sách nầy ra mắt quý vị. Như vậy, quyển sách nầy có thể nói là do sự đóng góp của tất cả quý vị, nên mới được hình thành. Đồng thời, chúng tôi cũng xin tri ân Đại Đức Thích Phước Tấn, Đại Đức Thích Phước Quảng và các Phật tử: Minh Quang, Hồ Sĩ Trung, Diệu Lương đã tận tình giúp cho phần kỹ thuật trình bày và sửa bản in. Chúng tôi cũng không quên cám ơn Thầy Phước Viên đã giúp cho phần in ấn, và quý liên hữu, phật tử xa gần đã đóng góp tịnh tài để in quyển sách nầy. Và trên hết là chúng con kính bái tạ thâm ân Hòa Thượng thượng Phước hạ Huệ đã chứng minh cho việc làm nầy của chúng con. 

Nguyện đem công đức pháp thí nầy, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. 

Soạn giả cẩn chí.
Thích Phước Thái.


MỤC LỤC

TỪ CÂU 01 ĐẾN CÂU 10

01. Nghi thức quá đường?
02. Tại sao không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm sơ Tổ?
03. Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật?
04. Vấn đề sát sanh hại vật?
05. Dọn cơm cúng vong như thế nào mới đúng?
06. Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp bằng thân nào?
07. Ý nghĩa chắp tay như thế nào?
08. Tại sao khi cúng vong tụng chú Biến Thực Biến Thủy?
09. Tại sao đưa linh cữu còn ghé thăm nhà?
10. Vấn đề bản ngã thật giả thế nào?


TỪ CÂU 11 ĐẾN CÂU 20

11. Ý nghĩa Phật bước đi bảy bước?
12. Phúng điếu người chết có mắc nợ hay không?
13. Sự thờ Phật khác nhau giữa Nam Bắc Tông Phật Giáo?
14. Ý nghĩa tràng hạt?
15. Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân?
16. Chư thiên thỉnh Phật thuyết pháp?
17. Vấn đề Quỷ Thần?
18. Sự khác biệt giữa Phật đản và Phật lịch?
19. Ý nghĩa những từ ngữ diễn tả Phật ra đời?
20. Sự khác biệt giữa cúng dường Tam Bảo Và Trai Tăng?


TỪ CÂU 21 ĐẾN CÂU 30

21. Người tăng sĩ lấy họ Thích từ lúc nào?
22. Sự khác biệt giữa Tứ Đại Và Thất Đại?
23. Phóng sanh như thế nào mới đúng ý nghĩa?
24. Sự khác biệt Tam Thừa?
25. Niệm Phật cầu vãng sanh có ích kỷ hay không?
26. Ý nghĩa Vu Lan và Tự Tứ?
27. Chư tăng chú nguyện có siêu độ hay không?
28. Danh xưng Quán Thế Âm và Quán Tự Tại?
29. Tịnh Độ tông có truyền thừa Tổ vị không?
30. Sự khác biệt giữa chánh niệm và vô tâm?


TỪ CÂU 31 ĐẾN CÂU 40

31. Ý nghĩa chữ vạn?
32. Mười hai loại cô hồn?
33. Tụng kinh ở nhà có cần đánh chuông mõ không?
34. Nêm nếm đồ mặn vào những ngày ăn chay?
35. Ý nghĩa kiết thất và đả thất?
36. Ý nghĩa tướng lưỡi rộng dài?
37. Chư Thiên dâng hoa cúng dường?
38. Ý nghĩa danh hiệu Đại Thế Chí và sự động đất?
39. Thờ Phật Thích Ca mà chào nhau A Di Đà?
40. Làm sao cho mẹ con khỏi tội?


TỪ CÂU 41 ĐẾN CÂU 50

41. Sau khi thọ bát về nhà nấu đồ ăn mặn có lỗi không?
42. Giải quyết thế nào giữa mẹ con được vui?
43. Chỉ cạo tóc không xuất gia bị người lầm nhận xá chào có lỗi không?
44. Sức khỏe kém muốn xuất gia ở nhà tu được không?
45. Ăn chay trường nấu mặn có tội không?
46. Ăn chay trường mà mua thịt cá nấu cho gia đình ăn có tội không?
47. Thờ Phật Thích Ca mà niệm Di Đà?
48. Tại sao cha mẹ chết, người xuất gia không lạy?
49. Thế nào mới là phạm ăn phi thời?
50. Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?


TỪ CÂU 51 ĐẾN CÂU 60

51. Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không?
52. Khi chấp tác nhổ cỏ làm chết những con vật nhỏ có tội không?
53. Tạo tội như núi cả …?
54. Có phải vì bệnh làm phiền trong chúng…?
55. Ý nghĩa câu tình dữ vô tình…?
56. Kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc khác nhau thế nào?
57. Thọ Tam quy không sanh về cảnh giới ác…?
58. Tụng Kinh cầu siêu có thật sự siêu hay không?
59. Giản biệt giữa tu phước và tu huệ?
60. Vô thường có phải là chủ thuyết bi quan không?


TỪ CÂU 61 ĐẾN CÂU 70

61. Có nên tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã không?
62. A tu la là gì?
63. Lục chủng chấn động?
64. Ý nghĩa chuông trống bát nhã?
65. Nhứt nhơn hành đạo cửu huyền thăng?
66. Vấn đề chánh tín và mê tín?
67. Những ngày kinh nguyệt có nên tụng niệm bái sám không?
68. Ăn chay dùng trứng gà được không?
69. Cúng heo quay trả lễ có mang tội không?
70. Không có thiết lập bàn thờ Phật có tụng kinh được không?


TỪ CÂU 71 ĐẾN CÂU 80

71. Khi niệm Phật thấy hình tượng Phật có lỗi không?
72. Vì tánh nóng nảy nên mất hạnh phúc trong gia đình?
73. Những nỗi lo âu vì sống đơn độc, nhưng khi giao tiếp thì lại bất bình không chịu nổi sự gian trá?
74. Vấn đề ý nghĩa hoa sen?
75. Vấn đề xả tang cho cha mẹ?
76. Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ?
77. Thế nào gọi là chuyển nghiệp?
78. Sự khác biệt giữa A la hán và Bồ tát?
79. Vấn đề linh hồn và nghiệp báo?
80. Số mạng và nghiệp báo đồng hay khác?


TỪ CÂU 81 ĐẾN CÂU 90

81. Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung?
82. Sau khi chết nghiệp còn hay mất?
83. Người chết bất đắc kỳ tử, thì nghiệp quả sẽ ra sao?
84. Tập tục đốt giấy tiền vàng mã?
85. Vấn đề thờ ông Địa và Thần Tài?
86. Vấn đề tuổi tác và duyên số trong hôn nhân?
87. Lễ hằng thuận tại chùa?
88. Hiến cơ phận
(organs) có lợi và hại thế nào?
89. Vấn đề ăn ngũ vị tân?
90. Chích lý tây quy
(quảy hài về Tây)?


TỪ CÂU 91 ĐẾN CÂU 100

91. Cha ăn mặn con khát nước?
92. Tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới?
93. Tượng Phật có từ lúc nào?
94. Tam đức là gì?
95. Ý nghĩa lá cờ Phật giáo?
96. Sự khác biệt giữa hình tượng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau ở điểm nào?
97. Bát kỉnh pháp là gì?
98. Bát nạn là gì?
99. Tại sao Bồ tát Địa Tạng tay mặt cầm tích trượng và tay trái nắm hạt minh châu?
100. Tứ ma là gì?

 

Nguồn: chuaxaloi.vn


Các tin khác
Trang

Giảng sư

Nghe nhiều

Kết nối

Lịch

THỐNG KÊ

Đang truy cập 140
Hôm nay 2604
Hôm qua 4701
Trong tuần 2604
Trong tháng 83548
Tổng truy cập 2375649
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re