chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Hoang mang vì không biết giảng sư nào nói đúng

Vì không thấy nên chúng ta nói không có, hay kêu gọi xét lại lời Phật, hoặc luận giải theo kiểu “đem tình phàm để lượng Thánh”, tất cả đều không nên.
 
co_bao_nhieu_coi_troi.jpg
Hình minh họa

HỎI: 

Tôi đọc kinh điển thấy nói đến nhiều cõi Trời, cả kinh Nam tông lẫn Bắc tông. Tuy nhiên có vị giảng sư cho rằng, cõi Trời mô tả trong kinh là muốn nói đến chủng người Aryan da trắng sáng, vì kinh điển thường miêu tả chư Thiên xuất hiện với thân thể sáng chói.

Có vị giảng sư khác lại cho rằng chư Thiên (các vị Trời) là người ngoài hành tinh, trong khi đó khoa học mô tả người ngoài hành tinh xấu xí, không đẹp như chư Thiên được mô tả trong kinh điển. Hơn thế nữa, có vị giảng sư cho rằng cõi Trời không có thật, chỉ là hình ảnh tượng trưng cho đời sống hạnh phúc tột đỉnh của thế gian.

Điều này khiến Phật tử chúng tôi rất hoang mang vì không biết giảng sư nào nói đúng. Từ trước đến nay chúng tôi vẫn tin có những cảnh giới, có chánh báo và y báo tốt đẹp tương ưng với hạnh nghiệp tốt đẹp (thiện nghiệp) của con người. Mong quý Báo hoan hỷ có lời nhận định và sẻ chia.

(HẠNH THÔNG, hanhphan150...@gmail.com)


ĐÁP:

Bạn Hạnh Thông thân mến!

Cõi Trời do Đức Phật Thích Ca nói ra, được kết tập trong Tam tạng Thánh điển cả Nam truyền lẫn Bắc truyền. Cõi trời bao gồm Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết-bàn, chỉ có các vị Thánh đệ tử A-la-hán (có Tam minh, Lục thông) mới có đủ khả năng và thẩm quyền xác tín cũng như bàn luận về cõi Trời.

Hơn 25 thế kỷ đã trôi qua (2.562 năm), kể từ ngày Đức Phật Thích Ca nhập diệt, Tam tạng Thánh điển vẫn được gìn giữ, bảo lưu cẩn mật và lưu truyền cho đến tận ngày nay. Đặc biệt là Tam tạng Pali được kết tập sớm nhất, bảo lưu trọn vẹn nhất lời vàng của Thế Tôn vốn dĩ bàng bạc giáo lý về chư Thiên và các cõi Trời.

Hiện nay, hầu hết Phật tử xuất gia lẫn tại gia là người phàm, đã phàm thì không thể biết chính xác về cõi Trời! Không biết và không có là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Đơn cử như một số dạng năng lượng mà các giác quan của con người không biết được, điều đó không có nghĩa là chúng không có. Cũng vậy, chúng sinh trong ba cõi (Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới) vô lượng vô biên, kẻ phàm chỉ thấy được hai loài người và sinh vật (vi trùng cũng không thấy) của Dục giới mà thôi.

Vì không thấy nên chúng ta nói không có, hay kêu gọi xét lại lời Phật, hoặc luận giải theo kiểu “đem tình phàm để lượng Thánh”, tất cả đều không nên.

Nói “Cõi Trời mô tả trong kinh là muốn nói đến chủng người Aryan da trắng sáng, vì kinh điển thường miêu tả chư Thiên xuất hiện với thân thể sáng chói” là một nhầm lẫn tai hại. Trong kinh điển, đặc tả về những phước báu của loài Người và của loài Trời trên các phương diện dung sắc, thần lực, thọ mạng rất khác nhau.

Giảng “Các vị Trời là người ngoài hành tinh” chỉ đúng một phần, vì lẽ có rất nhiều loài ngoài địa cầu chúng ta nhưng không phải chư Thiên, loài Trời, chúng có thể là phi thiên, phi nhân, a-tu-la v.v…

Cho rằng “Cõi Trời không có thật, chỉ là hình ảnh tượng trưng cho đời sống hạnh phúc tột đỉnh của thế gian” là quá thiển cận. Đức Phật trong nhiều kinh đã chỉ rõ cách thức tu tập các nhân hạnh để sinh về cõi Trời với chánh báo và y báo rõ ràng.

Vậy nên chăng, chúng ta đã tin Phật thì cứ y theo lời dạy của Phật về cõi Trời mà giảng nói. Kinh điển đã ghi chép lại lời Phật rất rõ ràng. Kinh ghi thế nào thì giảng thế ấy. Luận giải linh tinh thêm bớt kiểu “vẽ rắn thêm chân” về kinh điển chỉ lợi bất cập hại.

Toàn là những điều Đức Phật đã nói mà chúng ta còn mơ hồ huống gì những điều Ngài chưa nói. Đức Phật đã từng nhặt nắm lá Simsapa và răn nhắc “điều Ta nói như lá trong tay, điều Ta biết như lá trên rừng” đó sao.

Quảng Tánh

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.144
Pháp Âm: 25.736
Đang truy cập
Hôm qua: 17501
Tổng truy cập: 8.714.339
Số người đang online: 694

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả