chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Khác nhau giữa Phật lịch 2561, Phật đản 2641

Phật Lịch tính kể từ năm đức Phật nhập diệt, tức 544 năm trước dương lịch.

Khác nhau giữa Phật Lịch 2561 và Phật Ðản 2641

Khác nhau giữa Phật Lịch 2561 và Phật Ðản 2641

Muốn tính Phật Lịch, cộng thêm 544 năm vào dương lịch 2017.

Cho nên năm nay, Phật Lịch là PL.2561.

Tuổi thọ của đức Phật là 80 tuổi, cho nên Phật Lịch cộng thêm 80 năm sẽ được Phật Đản. Do đó, năm nay đại lễ Phật Đản lần thứ 2641 (Tức là PL.2561 + 80).

Ban Biên Tập

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.213
Pháp Âm: 26.002
Đang truy cập
Hôm qua: 17095
Tổng truy cập: 9.613.184
Số người đang online: 706

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả