chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Khóa tu 3 ngày an lạc (25, 26, 27) âm lịch hàng tháng - Tháng 11 âm lịch

Nhằm giúp cho hàng Phật tử cắt bớt trần duyên và danh hiệu "Nam mô A Di Đà Phật" mãi vang vọng vào tâm thức của mỗi người con Phật. Khóa tu Niệm Phật 3 ngày an lạc (25, 26, 27 âm lịch) hàng tháng tại Chùa Bửu Châu trở lại sinh hoạt tiếp tục. Thay lời Bổn Tự xin thành tâm cảm niệm công đức của Đại đức Thích Đồng Thông, trụ trì Chùa Viên Quang, Ohio, USA cùng Chư Vị Hội trưởng, nam nữ Phật tử Chùa Viên Quang đã phát tâm ủng hộ mọi chi phí cho khóa tu tháng 11 âm lịch được hoàn thành tốt đẹp. Thành tâm ngưỡng nguyện Tam Bảo luôn gia hộ Đại Đức trụ trì: Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu. Chúc toàn thể Quý Hội trưởng, nam nữ Phật tử Chùa Viên Quang thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố. Luôn luôn hành Bồ tát hạnh ngõ hầu "Phục vụ chúng sanh tức là cúng dường Chư Phật"

Nam mô A Di Đà Phật ...
 


Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tu:

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.960
Pháp Âm: 26.142
Đang truy cập
Hôm qua: 18713
Tổng truy cập: 10.085.615
Số người đang online: 570

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả