chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Lịch sử kết tập Kinh Điển. Bình Anson minh họa bằng biểu đồ và hình ảnh

Bình Anson minh họa bằng biểu đồ và hình ảnh

lichsukettapkinhdien-01-content
Tam tạng kinh điển

lichsukettapkinhdien-02-content
Tạng Pali và Tạng Phạn ngữ (Hán tạng) tương đương

lichsukettapkinhdien-03-content

lichsukettapkinhdien-03-2-content
Bảng niên đại Phật giáo

lichsukettapkinhdien-04-content
Các kỳ kết tập kinh điển

lichsukettapkinhdien-05map-content
Bản đồ không ảnh các vị trí kết tập kinh điển

lichsukettapkinhdien-06-content
Bản đồ phân phái

lichsukettapkinhdien-council-1rajagaha-content
Bản đồ không ảnh vị trí nơi kết tập lần thứ nhất tại Rajagaha (Thành Vương Xá) Ấn Độ

lichsukettapkinhdien-council-2vesali-content
Bản đồ không ảnh vị trí nơi kết tập lần thứ hai tại Vesali ( Tỳ Xá Li) Ấn Độ

lichsukettapkinhdien-council-3patna-content
Bản đồ không ảnh vị trí nơi kết tập lần thứ ba tại Patna
Viên Lâm (Uyỳana), thành Hoa Thị (Pàtaliputta) nước Ma Kiệt Đà (Magadha).


lichsukettapkinhdien-council-3patna3-content

lichsukettapkinhdien-council-3patna2-content
Di tích lịch sử nơi kết tập lần thứ ba tại Patna Ấn Độ

lichsukettapkinhdien-council-4aluvihar-content
Bản đồ vị trí nơi kết tập lần thứ tư tại Mã Đặc Lê, 
phía Đông A Lư Ca, nước Tích Lan. (Aluhivihara - gần thành phố Kandy ngày nay)


lichsukettapkinhdien-council-4peshawar-content

lichsukettapkinhdien-council-4kanishka-content

lichsukettapkinhdien-council-4aluvihar2-content
Di tích lịch sử nơi kết tập lần thứ tư 

lichsukettapkinhdien-council-5kuthodaw-content
Bản đồ không ảnh vị trí nơi kết tập lần thứ năm tại Kuthodaw, Mandalay, Miến Điện

lichsukettapkinhdien-council-5kuthodaw5-content

lichsukettapkinhdien-council-5kuthodaw4-content

lichsukettapkinhdien-council-5kuthodaw3-content

lichsukettapkinhdien-council-5kuthodaw2-content
Bốn hình trên: các di tích lịch sử nơi kết tập lần thứ năm tại Kuthodaw Miến Điện

lichsukettapkinhdien-council-6kabaraye-content
Bản đồ không ảnh nơi kết tập lần thứ sáu tại Kabaraye, Yangon (Ngưỡng Quảng), Miến Điện

lichsukettapkinhdien-council-6kabaraye8-content

lichsukettapkinhdien-council-6kabaraye7-content

lichsukettapkinhdien-council-6kabaraye6-content

lichsukettapkinhdien-council-6kabaraye5-content

lichsukettapkinhdien-council-6kabaraye4-content

lichsukettapkinhdien-council-6kabaraye3-content

lichsukettapkinhdien-council-6kabaraye2-content
Các hình trên: di tích lịch sử nơi kết tập lần thứ sáu tại Kabaraye, Yangon Miến Điện

lichsukettapkinhdien-online-tamtang-content
Tam tạng kinh điển trực tuyến internet online ngày nay
Bình Anson (http://budsas.110mb.com/)

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.959
Pháp Âm: 26.142
Đang truy cập
Hôm qua: 17531
Tổng truy cập: 10.074.383
Số người đang online: 553

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả