chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Những Hộ Pháp Vương của Phật giáo trong Lịch sử Ấn Độ

Trần Trúc Lâm
NHỮNG HỘ PHÁP VƯƠNG 
CỦA PHẬT-GIÁO TRONG LỊCH SỬ ẤN-ĐỘ

Nhà xuất bản Phương Đông 2007


nhunghophapvuong

MỤC LỤC

PHẦN 1: LỜI GIỚI THIỆU

PHẦN 2: NỘI DUNG: 


CHƯƠNG I: Đại Đế Asoka Maurya (A-Dục Vương) và Những Pháp Dụ Khắc Trên Đá
CHƯƠNG 2: Nội Dung Những Pháp Dụ Khắc Trên Đá Của Đại Đế Asoka Maurya
CHƯƠNG 3: Khung Cảnh Lịch Sử Quanh Bộ Kinh “Milinda Vấn Đạo” (Milindapanha) hay “Na-Tiên Tỳ-Kheo Kinh” Của Phật Giáo
CHƯƠNG 4: Vua Kanishka Và Sự Phát Triễn Của Đại Thừa Phật Giáo
CHƯƠNG 5: Triều Đại Gupta, Hoàng Đế Harshavardhana, Và Phật Học Viện Nalanda Những chữ viết tắt: 
GCTG: Ghi chú thêm của tác giả. 
SKT: Sách kể trên. 
NXR: Nhận Xét Riêng (của tác giả).

PHIÊN BẢN PDF: NHỮNG HỘ PHÁP VƯƠNG CỦA PHẬT-GIÁO TRONG LỊCH SỬ ẤN-ĐỘ

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.976
Pháp Âm: 26.147
Đang truy cập
Hôm qua: 16975
Tổng truy cập: 10.095.745
Số người đang online: 603

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả