chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Hiện tượng của tử sinh

Hien_tuong_tu_sinh_2014

Tác giả:  HT. Thích Như Điển
Ấn hành  PL. 2558 - DL. 2014

MỤC LỤC

Lời nói đầu
Chương một - Sống và Chết theo quan niệm của Phật giáo
Chương hai - Con người và những động vật khác trước khi sinh ra
Chương ba - Hiện tượng trước khi chết
Chương bốn - Thân trung ấm
Chương năm - Tâm thức của người mất sau 49 ngày
Chương sáu - Sống như thế nào và Chết sẽ đi về đâu?
Chương bảy -  Hiện tượng của những hồn ma
Chương tám - Cái chết có phải là một việc  đáng sợ không?
Lời cuối sách

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.144
Pháp Âm: 25.736
Đang truy cập
Hôm qua: 16682
Tổng truy cập: 8.727.458
Số người đang online: 543

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả