chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Biết mình là cái biết (Tinh túy của Thiền)RUPERT SPIRA
MINH TUỆ ĐỖ MINH
chuyển ngữ 
Biết mình là cái biết dịch từ sách “BEING MYSELF” của Rupert Spira

MỤC LỤC

Chương I: Nhận Biết “Đang Là Chính Mình (The Sense of Being Myself)
Chương II: Bản Thể Trần Trụi của Chúng Ta (Our Naked Being)
Chương III: Tôi Là (I Am)
Chương IV: Bản Thể là Yếu Tố Nhận Biết trong Tất Cả Mọi Kinh Nghiệm (Our Self Is the Knowing Element in All Experience)
Chương V: Bản Chất của Tự Tánh (The Nature of Our Self)
Chương VI: Nhớ về Bản Thể Vĩnh Hằng Của Chúng Ta (The Memory of Our Eternity)
Chương VII: Loại Bỏ Tấm Màn Che  Chính Mình (The Unveiling of Myself)
Chương VIII: Niềm Vui của Hiện Hữu (The Joy Of Being)
Chương IX: Thế Giới và Bản Thể Của Chính Mình là Một (The World and Myself Are One)
Chương X:  An Lạc Hạnh Phúc Nằm tại những Tầng Sâu của Bản Thể (Peace and Happiness Lie in the Depths of Our Being)
Chương XI:  An Trú vào Bản Chất Thật Sự của Chúng Ta (Establishment  in Our True Nature)
Chương XII: Hãy Nhớ Tên “Tôi” Thiêng Liêng (Keep the Name ‘I’ III: Tên Gọi Thần Thánh (The Divine Name)
PHỤ LỤC
1. Ba Bước Trên Đường Tâm Linh
Cái Biết Nền
Cách Duy Nhất Để Thoát Khổ
Tự Tánh Vốn Trống Rỗng Đủ Đầy Yêu Thương
Hiện Hữu Ở Đây Bây Giờ
 
LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI DỊCH
      “Biết Mình Là Cái Biết” được chuyển ngữ từ nguyên tác “Being Myself” của Rupert Spira, là tập 2 của bộ sách “Tinh Túy Của Thiền” (The Essence of Meditation) của tác giả này. Tập 1 “Biết Mình Đang Biết” (Being Aware of Being Aware) đã làm xong và chia sẻ hồi tháng 3 năm nay.
      Gọi là “tinh túy” bởi vì chủ đề chính của loạt sách này chỉ tập trung vào một điều cốt lõi: Cái Biết.  Từ “Cái Biết” là một từ trung tính, không mang màu sắc của bất cứ tôn giáo nào nên bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận. 
Là một người có học Phật ít nhiều nên chúng tôi xin chia sẻ thêm những hiểu biết của mình đôi điều liên quan đến Cái Biết này . 
Trong đạo Phật, từ đồng nghĩa với “cái biết’ có rất nhiều: Tánh Biết, Tánh Giác, Bản
Giác, Phật Tánh, Chân Tánh, Tự Tánh, Chân Tâm, Bản Tâm, Minh Tâm, Bản Thể, Chân Ngã, v.v..  Cái Biết còn gọi là Pháp Hiện Tại, bởi vì nó không thuộc thời gian, luôn luôn Ở Đây và Bây Giờ. Hiện Hữu, Hiện Diện, Hiện Pháp, Thực Tại Hiện Tiền . . . là những cách gọi khác cho nó.
      Cái Biết chính là bản chất chân thật của mỗi chúng ta, là “chính mình”. Khi Phật dạy, “Hãy nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào bất cứ cái gì khác”, là Ngài muốn nhắc chúng ta hãy nhận ra Cái Biết và an trú vào bản thể đó. Gọi là chính mình bởi vì chỉ có Cái Biết là pháp không bao giờ rời ta, lúc nào cũng “đi cùng” với ta, dù thân tâm ngũ uẩn này có thay đổi, sinh diệt, lạc khổ như thế nào, thì Tánh Giác  vẫn luôn luôn hiện hữu.
      Sách của Rupert có sức gợi rất lớn dù được diễn giải bằng ngôn từ đơn giản. Những bài giảng dễ hiểu, sinh động, mang tính chất thực nghiệm chỉ có một mục đích duy nhất là giúp chúng ta “kiến tánh”, thấy ra được “tự tánh” hay bản chất chân thật của chính mình. 
Những khái niệm sâu sắc như “Niết Bàn Tự Tánh” hay “Niết Bàn Hiện Tại” đều được nói rõ ở đây.  Những nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật như: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh” , “Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, không dao động, hay sanh muôn pháp” , hay ”Bản lai vô nhất vật” v.v.. đều hiện lên rõ ràng qua cách diễn giải khúc chiết của thày Rupert.
Sách Biết Mình Là Cái Biết có một số chương nói về “Tôi Là” (I am). Như tác giả có giải thích, Cái Biết nếu nói theo ngôn ngữ tôn giáo là Hiện Hữu Vô Hạn của Thượng Đế (God’s Infinite Presence), nói theo khoa học tâm linh thì đó là Tâm (Consciousness), còn Tôi là từ nói theo cách thông thường dành cho nó. Thượng Đế được dùng ở đây chỉ đơn giản có nghĩa là Sự Thật Tối Thượng, Chân Lý Tuyệt Đối (Thượng là tối thượng, Đế là sự thật).
Cách sử dụng từ “Tôi” để thay cho “Bản Tâm” hay “Tánh Biết” này ta cũng thấy nhiều trong kinh Phật, chẳng hạn như Kinh Đại Niệm Xứ (Satipatthana Sutta): “Khi tâm có tham, Tôi biết có tham”, “Khi tâm có sân, Tôi biết có sân”, “Tôi sống quán tánh sinh diệt trên thân”,
“Tôi không nương tựa, chấp trước vật gì ở trên đời” v.v.. hay những câu kinh Hán Việt như “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, hay “Nhược dĩ sắc kiến ngã Dĩ âm thanh cầu ngã…” đều có chữ Tôi (ngã) này.  Tôi ở đây là Tôi-Vô-Ngã, Tôi-Vô-Vi, Tôi-Vô-Hạn, tôi không thuộc về con người, tôi không mang những phẩm chất giới hạn, cũng như  tôi không bị chi phối bởi những nhân duyên sanh diệt vô thường của một chúng sanh. Đôi khi “Ngã” này còn được gọi là Cái-Ngã-Pháp-Thân.
Cái Biết còn được gọi là tâm nguồn (source), cái nguồn vô tướng mà từ đó vạn pháp khởi sinh, từ đó vạn pháp tan biến ngược trở về. Quay về cội nguồn của Cái Biết Tự Tánh là ý nghĩa chứa đựng trong những lời kinh như “phản bổn hoàn nguyên”, hồi đầu thị ngạn” hay “phản quang tự kỷ” . . . mà chúng ta vẫn thường hay nghe, cũng được đề cập đến rất nhiều trong sách này.
Tầm quan trọng của việc “hướng tâm về nguồn” này, từ Pali của nó là “yoniso manasikara” (yoni là cội nguồn, manasikara là hướng tâm), thường được dịch là “như lý tác ý” cũng được Phật nói đến nhiều lần trong kinh văn Pali. Xin trích một vài câu kinh tiêu biểu, “Ngày nào còn có người biết hướng tâm về nguồn thì ngày đó chân lý không bị lu mờ, diệu pháp không bị biến mất”(Kinh Tương Ưng V) , hay ““ Như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời mọc, tức là rạng đông; cũng vậy, cái đi trước và điềm tướng báo trước Thánh đạo  sanh khởi chính là đầy đủ hướng tâm về nguồn” (Tăng Chi Bộ Kinh 1), v.v.. 
Chúng tôi hy vọng tập sách Biết Mình Là Cái Biết này, cùng với Biết Mình Đang Biết, sẽ giúp chúng ta cảm nhận được chiều sâu tĩnh lặng trong chính bản thân mình, hiểu rằng bình an hạnh phúc mà suốt một đời chúng ta tìm kiếm chỉ được thấy nơi bản thể biết của chính mình và quan trọng nhất là nhận ra sự thật mà mỗi chúng ta đều đã có sẵn bên trong. Minh Tuệ Đỗ Minh kính bút, minhtuedominh@gmail.com
  

VỀ TÁC GIẢ

 
Rupert Spira sinh năm 1960 tại Anh Quốc. Từ thuở thiếu thời Rupert đã có sự
quan tâm sâu sắc đến bản chất của Thực Tại. Ông trải qua hai mươi năm nghiên cứu giáo lý của Ouspensky, Krishnamurti, Rumi, Shankaracharya, Ramana Maharshi, Nisargadatta và Robert Adams, cho tới khi gặp được thầy của ông là Francis Lucille. Francis đã giới thiệu với Rupert giáo lý của Jean Klein, Parmenides Và Krisnamenon và quan trọng nhất, hướng dẫn cho Rupert đi thẳng vào bản chất thật sự của kinh nghiệm.
 
 Ông hiện là một trong những vị thầy tâm linh nổi tiếng ở phương Tây, chuyên giảng về pháp môn bất nhị (non-duality teaching), thường xuyên tổ chức những khóa tu tại Anh, Châu Âu và Hoa kỳ, cũng như những cuộc hội thảo online trên mạng internet.
 
 Thông điệp quan trọng nhất Rupert thường hay nói trong những bài thuyết giảng của mình là: Sự khám phá quan trọng nhất trong đời người là hiểu rằng bản chất cốt lõi của chúng ta không có chung  những giới hạn và số phận của thân thể và  tâm trí này. 
 
 Ông hiện đang sống ở Oxford, Anh Quốc. Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm về Rupert Spira qua kênh youtube và website www.rupertspira.com.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.826
Pháp Âm: 27.571
Đang truy cập
Hôm qua: 17420
Tổng truy cập: 10.734.783
Số người đang online: 677

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả