chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Đường vào Tâm thức


LỜI DẪN
Tuy rằng dịch bệnh Corona  diễn biến kéo dài, khắp nơi trên thế giới, chương trình tu học Phật pháp tại Tuệ Tâm Thiền Thư Quán vẫn được duy trì với số lượng thiền sinh được cho phép. Sau đây là tập hợp 12 bài giảng của Sayadaw  Ashin Visudhamma từ Australia, chủ đề Đường Vào Tâm Thức, được các thiền sinh dự học,  ghi chép lại.
Được sự khuyến khích  của Sayadaw, quyển sách này được Nhóm Tu học Tuệ Tâm  đánh máy, in ấn,  chia sẻ đến quý đạo hữu chút tư lương trên bước đường tu học chánh pháp của Đức Thế Tôn .
    Thưa quý vị,
Chương trình tu học tại Tuệ Tâm Thiền Quán từ cuối năm 2019 đã cung cấp  cho các hành giả lượng kiến thức cơ bản về 37 Phẩm Trợ Đạo song song với thời khóa thực hành thiền hàng ngày, hàng giờ
Các bài giảng sau đây  tiếp tục trợ duyên cho người tu hành an trú tâm, liễu giải, trải nghiệm trong từng sát na đời sống thường ngày, để thực chứng diệu pháp.
Biển cả rất sâu, muốn đến nơi ấy, không thể chỉ một sải chân, không thể tu hoát nhiên đại ngộ, mà phải như dãi cát từ trên bờ  đổ dốc dần xuống nơi thấp nhất; kẻ phàm tình tu tập phải có thời gian rèn luyện, tích lũy,  vun bồi Ba la mật,  hạ quyết tâm giữ giới, trải nghiệm cho được cái khổ trong ăn, uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt hàng ngày, mở mắt nhắm mắt đều phải thấy liễu đoạn sinh tử.. thì mới đặt chân vào đường đạo .  Không thể chỉ  trải qua vài tuần vài tháng tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền thấy hết đau lưng đau chân, thấy tâm có được chút an yên  là tưởng như  mình đã thể nhập Niêt Bàn.
Cũng vì tưởng như thế nên không tỏ tường chánh pháp, không quay về bên trong để thấy rằng Pháp không nằm trong kinh sách mà ở ngay trong ta. Mỗi chúng ta là quyển kinh sống bằng cách quán thân, thọ, tâm, pháp qua phương tiện hơi thở để nhận biết trạng thái vô thường chẳng đâu xa, mà ngay trong tâm,nó khiến tâm thức luôn biến hiện.
Sự trải nghiệm bằng tiến trình của sự nhận biết giúp cho chúng ta thức tỉnh, không còn là nạn nhân của chính mình, biết rằng vạn vật trên đời vốn dĩ đều là nhân duyên, hiểu sự vận hành của vũ trụ  để đường vào tâm thức không phải sợ sự hoạt tác của năm uẩn, để khứ khứ lai lai mà không dính mắc, thể nhập Niết Bàn ngay tại đây và bây giờ.
Chúc quý vị tu tập tinh tấn !
NGUYỆN CHO CHÁNH PHÁP ĐƯỢC TRƯỜNG TỒN
                                 NAMMO BUDDAYA ,
                                 NAMMO DHAMMAYA, 
NAMMO SHANGAYA !
MỤC LỤC
Bài 1: Nỗi sợ miên miên.
Bài 2: Cách nào gặp được Phật.
Bài 3: Niệm Phật sẽ dẫn tới Niết Bàn.
Bài 4: Chánh pháp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Bài 5: Chánh pháp (tt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Bài 6: Sáu yếu tố cao cả của chánh pháp . . . . . . . . . . . . . . 38
Bài 7: Sáu yếu tố cao cả của chánh pháp (tt) . . . . . . . . . . . 43
Bài 8: Ngậm ngãi tìm trầm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Bài 9: Tâm – Vô thường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Bài 10: Pháp Phật là gì?.
Bài 11: Phật pháp – Bên trong hay bên ngoài? Đi vào hay đi ra.
Bài 12: Thiền chuyển hóa.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.859
Pháp Âm: 27.571
Đang truy cập
Hôm qua: 17420
Tổng truy cập: 10.735.143
Số người đang online: 607

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả