chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Thiền trong đời thường

Kết quả hình ảnh cho Thiền Trong Đời Thường

Thích Thông Huệ
Nhà xuất bản Phương Đông 2003
 
MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương một: Thiền và sự sống
I- Nội dung tu Thiền trong cuộc sống.
II- Thiền thể hiện vào đời sống

Chương hai: Con đường thiền tập
I- Ý nghĩa thiền tập
II- Nội dung thiền tập

Chương ba: Chứng nghiệm Thiền
I- Chứng nghiệm Thiền là kết quả của trực giác
II- Trực tiếp thể nhập vào thực tại sống động
III- Sống hồn nhiên và tùy duyên hóa độ.
IV- Giác ngộ và giải thoát.

Chương bốn: Thiền trong đời thường
I- Thiền trong những hoàn cảnh thuận nghịch
II- Sống thiền

Chương năm: Thuần nhất và đa thù
I- Dẫn nhập
II- Khả tính bất nhị của thuần nhất và đa thù
III- Áp dụng thực tế
IV- Kết luận

Chương sáu: Khối nghi và thuật khai tâm
I- Dẫn nhập
II- Ý nghĩa và mục đích
III- Một số điều kiện hỗ trợ
IV- Những câu chuyện thiền minh họa

Chương bảy: Đốn ngộ
I- Một vài ngộ nhận thường có
II- Tinh thần đốn ngộ
III- Đốn ngộ tiệm tu
Kết luận

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.084
Pháp Âm: 28.943
Đang truy cập
Hôm qua: 14493
Tổng truy cập: 7.842.705
Số người đang online: 754

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả