chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Danh sách 225 UV chính thức và 45 UV dự khuyết HĐTS khóa VIII

HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên cao tuổi nhất 76 tuổi và ủy viên trẻ nhất là 30 tuổi; đây là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN về mọi mặt hoạt động giữa hai nhiệm kỳ.
 
IMG_4441.jpg
Trước yêu cầu của độc giả, Xin giới thiệu danh sách sau do VP1 TƯGH cung cấp:

HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK2.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK3.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK4.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK5.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK6.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK7.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK8.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK9.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK10.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK11.jpg
HOI DONG TRI SU NK VIII 1_OK12.jpg

HĐTS NK VIII du khuyet_OK.jpg
HĐTS NK VIII du khuyet_OK2.jpg
HĐTS NK VIII du khuyet_OK3.jpg
 
Ghi chú: Số thứ tự 142 trong bản danh sách 225 ủy viên chính thức bị khuyết, theo giải thích từ VP I TƯGH dành điền cho 1 ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, do cho đến nay GHPGVN tỉnh Phú Yên vẫn chưa tổ chức được Đại hội tỉnh để suy cử BTS nhiệm kỳ mới.
 
Ban Biên Tập
Nguồn: giacngo.vn

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.959
Pháp Âm: 26.142
Đang truy cập
Hôm qua: 17531
Tổng truy cập: 10.072.265
Số người đang online: 865

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả