chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Niệm Phật vô tướng

Kết quả hình ảnh cho Niệm Phật vô tướng

(Lí Luận và Nhập Môn Pháp Môn Niệm Phật Viên Thông của Bồ Tát Đại Thế Chí)
Nguyên tác Hoa văn của TIÊU BÌNH THẬT CƯ SĨ
CƯ SĨ HẠNH CƠ dịch ra Việt văn

MỤC LỤC

CHƯƠNG MỘT - Dẫn nhập

CHƯƠNG HAI - Thiền Tịnh Dung Thông, Thiền Tịnh Song Tu
I. Thiền Tịnh dung thông
II. Những ví dụ điển hình về Thiền Tịnh song tu
III. Sơ lược về Thiền Tịnh song tu

CHƯƠNG BA - Tri Kiến Phải Có Khi Tu Tập Pháp Môn Niệm Phật Viên Thông của Bồ Tát Đại Thế Chí
I. Pháp môn này là pháp môn Tu Định, không phải là pháp môn Trì Danh
II. Một chút thanh minh và một vài khích lệ 28
III. Tinh nghĩa của pháp môn Niệm Phật Viên Thông (Bàn tiếp về tri kiến - 1)
IV. Người học Phật nên xa lìa tâm tam độc, tâm phan duyên và tâm giác quán (Bàn tiếp về tri kiến - 2)

CHƯƠNG BỐN - Phương Pháp và Thứ Tự Tu Tập Pháp Môn Niệm Phật Vô Tướng
I. Ba qui y và ba nghiệp phước tịnh
II. Điểm cốt yếu của sự lạy Phật
III. Nhớ Phật lạy Phật vô tướng là phương tiện quyền xảo của pháp môn Niệm Phật Viên Thông
IV. Thứ tự 10 bước tu học từ nhớ lạy Phật vô tướng đến niệm Phật vô tướng

LỜI BẠT
Vài lời ghi thêm
Lại ghi thêm
Chú thích (của tác giả)
Phụ chú (của dịch giả)

Tài Liệu Tham Khảo (của dịch giả)

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.140
Pháp Âm: 25.729
Đang truy cập
Hôm qua: 16263
Tổng truy cập: 8.703.192
Số người đang online: 612

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả